w

Amerykański biskup opuszcza koalicję chrześcijańską za brak sprzeciwu wobec aborcji

Diecezja Tulsa wycofała się z Rady Kościołów w Oklahomie, ponieważ grupa ta nie będzie bronić życia nienarodzonych dzieci przed aborcją

– oświadczył ordynariusz diecezji na początku tego miesiąca.

OCC „nie zobowiąże się do obrony prawa do życia dzieci w łonie matki, najbardziej marginalizowanych, źle traktowanych, maltretowanych i dyskryminowanych w kraju”.

– oznajmił biskup David Konderla w oświadczeniu z 6 listopada.

„Uważam, że grupa chrześcijańska, która chce publikować wypowiedzi moralne, ale nie może zgodzić się z tym, że aborcja jest poważnym złem, powinna kontynuować swoją działalność bez udziału diecezji katolickiej jako współsygnatariusza jej opinii”.

Decyzja biskupa Konderla wynika z oświadczenia o rasizmie i antydyskryminacji przygotowanym przez Radę Chrześcijańską. Stwierdzenie to potwierdziło „równość i sprawiedliwość wszystkich bez wyjątku dzieci Bożych oraz to, że żadna osoba nie powinna doświadczać dyskryminacji bez względu na płeć, religię, rasę, status imigracyjny, orientację seksualną, przynależność polityczną, wiek, tożsamość płciową/wyrażenie płci, zdolności czy status społeczno-ekonomiczny”.

Rada chrześcijańska zobowiązała się opowiadać za „równym dostępem do opieki zdrowotnej”, ale nie wyraziła żadnej opinii o aborcji, ponieważ członkowie koalicji nie zgadzają się w swoich przekonaniach na temat tego problemu.

Biskup Konderla napisał, że:

„Powodem, dla którego zdecydowałem się opuścić formalne członkostwo w OCC jest to, że uważam, iż choć OCC chce wygłosić silną deklarację moralną, to jej deklaracja jest równoznaczna z domem zbudowanym na piasku”.

„Moim zdaniem rasizm i niesprawiedliwa dyskryminacja są kwestiami, które wymagają i zasługują na moralną klarowność i konsekwencję”

– kontynuował bp Konderla.

Biskupi stwierdzili, że oświadczenie OCC w sprawie rasizmu i walki z dyskryminacją, „z rażącym wykluczeniem najsłabszej grupy osób pośród nas, jest co najwyżej niespójne lub nawet umotywowane politycznie”.

„To jest powód, dla którego nie chciałem być sygnatariuszem tego oświadczenia. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy musiałem przekazać współsygnatariuszom oświadczenie, które OCC chciała złożyć i to z podobnego powodu”.

Archidiecezja Oklahoma City wcześniej opuściła OCC w podobnych okolicznościach.

Arcybiskup Paul Coakley z Oklahoma City wycofał się z grupy we wrześniu 2018 roku, pisząc do jej dyrektora wykonawczego i prezesa zarządu, że „w ostatnich miesiącach był zaniepokojony zmianą tonu”, przechodząc od tego, co określił jako „ekumenizm i chrześcijańskie świadectwo do świeckiej polityki”.

„Duch ekumeniczny jest skłonny przyjąć postawę „i / i”, w której polityka rozwija się w kierunku tworzenia i [sic] „albo / lub” dychotomii” – pisał arcybiskup.

Shannon Fleck, minister Kościoła chrześcijańskiego (Uczniowie Chrystusa), została dyrektorem wykonawczym OCC w czerwcu 2018 roku.

Biskup Konderla ogłosił swój własny list do Fleck, w którym wykluczył członkostwo diecezji Tulsa w OCC.

„Uważam, że taka organizacja powinna być w stanie szczerze bronić nienarodzonych i instytucji małżeństwa między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Teoria płci w coraz większym stopniu zagraża wolności religijnej i fundamentalnemu prawu rodziców do edukacji i katechizacji swoich dzieci i musi być chroniona przed nimi” – napisał biskup.

Dodał, że diecezja „będzie nadal współpracowała tam, gdzie krzyżują się nasze drogi”.

„Ale w tym czasie, obszary krzyżowania się są tak peryferyjne, że wydaje mi się bardziej oczywiste, że nie jesteśmy wymieniani jako członkowie”.

W swoim oświadczeniu biskup Konderla zauważył, że osoby LGBT powinny być chronione przed niesprawiedliwą dyskryminacją, powołując się na oświadczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w tej sprawie.

Biskup chciał to wyjaśnić, ponieważ jak zauważył, artykuł w The Tulsa World „pozostawił wrażenie, że nie uważam, aby osoby o takiej samej atrakcyjności płciowej lub niezgodzie płciowej, często określane jako LGBTQ, powinny być chronione przed dyskryminacją. To jest błędne.”

Dodał, że Kościół „jest również świadomy, że rasizm jest grzechem i musi być zwalczany przez cały czas”.

Fleck powiedziała 18 listopada, że od czasu założenia w 1972 roku OCC „nie zajęła stanowiska po żadnej ze stron tej kwestii [aborcji], ponieważ nasze wyznania nie są ze sobą zgodne i oni o tym wiedzą”.

/CNA

Czy Trump mógłby wydać dekret uznający nienarodzone dzieci za osoby?

Ocalałe witraże z katedry Notre-Dame na złom! W zamian …