Więcej treści

 • w

  MODERNIZM W TRADYCYJNYCH SZATACH – x. dr Dariusz J. Olewiński

  W. Grygiel, należący formalnie do FSSP, udzielił ostatnio wywiadu, który sprawia wrażenie ofensywy po serii skandali związanych z jego działalnością, jak zwłaszcza jego celebracje polowe w ramach rekonstrukcji historycznej pod Grunwaldem, jego wręcz heretyckie tezy w wywiadzie z T. Terlikowskim, skandalicznie przygotowana i przeprowadzona celebracja kard. Burke‘a. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  ANTYNARODOWA FURIA – W SPRAWIE X. JACKA MIĘDLARA – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Oszczerstwo wbrew zarówno faktom jak też naturze liturgii i kazania. Liturgia odbyła się w sposób oczywisty zgodnie z regułami Kościoła. Treść kazania mieściła się zupełnie w ramach nauczania wiary katolickiej. Obecność sztandarów nie jest niczym nadzwyczajnym. Nic nie wskazuje na to, by cokolwiek zakłócało czy było niezgodne z przepisami liturgicznymi i ich powszechnym stosowaniem w Kościele. Zaś liturgia Kościoła ma ze swej natury charakter publiczny i tym samym wymiar polityczny w znaczeniu powiązania i znaczenia dla dobra wspólnego narodu i państwa. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  x. Dariusz J. Olewiński: X. Hryniewicza problemy z prawdą

  Zapewne nie jest przypadkiem, że znany z antykatolickiej działalności portal internetowy akurat teraz, w okresie nasilonej inwazji islamu na Europę, przytacza i popularyzuje tego typu poglądy nominalnie katolickiego teologa. Wpisuje się to w hasła gościnności, tolerancji, pluralizmu itp. Głoszenie poglądów tego typu ma zapewne teologicznie zalegitymizować aktualnie prowadzoną politykę, wymierzoną przeciw narodom chrześcijańskim i ich cywilizacji. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  POGROMCY CHARYZMATÓW O. BASHOBORY

  To zawsze wrogowie Świętego Kościoła Katolickiego robią z siebie głupców, bo ignorują logikę, Magisterium, Tradycję i zamiast tego na piedestał wynoszą uczucia, emocje i własne mniemanie. Ich zdanie ponad zdanie Ojców i Doktorów, świętych i błogosławionych synów i córek Świętego Kościoła, ich słowa ponad słowa papieży, bo sam sobie każdy z nich papieżem. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] DZIWNE SPOTKANIE – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Poniedziałek Wielkanocny Łk 24, 13-35 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go […] Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] WEJŚCIE – x. dr Dariusz J. Olewiński

  On przychodzi do każdego z nas jak do swojej własności. To prawo własności i działania obejmuje całego człowieka, wraz z jego najgłębszymi wymiarami, które tylko On zna, przenika i ma moc przemienić. On wybrał właśnie takie wejście i takie przejście przez Jerozolimę do chwały Zmartwychwstania, żeby nas przeprowadzić i doprowadzić do bram wieczystych. W sposób Jemu i nam właściwy. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] NAJWYŻSZE KRYTERIUM – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Jezusowe odejście ze świątyni po starciu z przywódcami żydowskimi oznacza Jego przyjście do każdego człowieka miłującego prawdę i bliskość z nim. Większość wierzących w Chrystusa jest, podobnie jak Mistrz w dzisiejszej Ewangelii, zazwyczaj poza zasięgiem czynnej nienawiści Jego wrogów. Równocześnie te podniesione kamienie są wszechobecne, także dosłownie i praktycznie, czego jesteśmy świadkami, chociażby gdy narzędziami tej nienawiści są sztylety zbrodniarzy. Pamiętać jednak trzeba, że nie podniesiony kamień czy sztylet jest najwyższym kryterium, lecz On – ten, który JEST, zanim świat powstał. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] DLACZEGO ROZMNOŻENIE CHLEBA? – x. dr Dariusz J. Olewiński

  IV Niedziela Wlk. Postu J 6, 1-15 Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, […] Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] ROZRÓŻNIANIE DUCHÓW – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Jest dość prosta reguła, sprawdzona i wyraźnie wypowiedziana przez wielu świętych Pańskich: miłość do Matki Zbawiciela jest potężnym orężem w walce ze złym duchem i zarazem wyraźnym znamieniem tych, którzy podążają za Chrystusem. To się sprawdza regularnie, aczkolwiek nie chodzi przede wszystkim o zewnętrzne okazywanie czci, lecz o wewnętrzną cześć, która zawsze oznacza duchowe przejęcie i naśladowanie. Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] WYBRANIE – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Dlatego właśnie wybrał na zawsze ciemność cierpienia i śmierci na sanktuarium dla swojej chwały – Najświętszą Ofiarę. Dlatego w centrum Jego świątyń znajduje się Krzyż. Dlatego też każde cierpienie, każdy cierpiący człowiek, każdy dom naznaczony cierpieniem – cielesnym czy duchowym – może być i przynajmniej potencjalnie jest wybranym, świętym miejscem dla Jego chwały Więcej

  Czytaj więcej

 • w

  [ROZWAŻANIA] CZY BÓG WODZI NA POKUSZENIE? – x. dr Dariusz J. Olewiński

  Pociągające dla każdego są już te przeżycia i widoki doświadczone pod przewodnictwem diabła, nie tylko jego obietnice. Tu więc diabeł wodzi na pokuszenie, nie Bóg. Nie trzeba jednak być wybitnym teologiem, by wiedzieć, że także w tej sytuacji diabeł może działać i działa tylko w ramach przyzwolenia Bożego. Podobnie jak zresztą w sprawie starotestamentalnego Hioba, gdy ma miejsce zakład między Bogiem i diabłem o wierność sprawiedliwego męża: Bóg zezwala na próbowanie człowieka, szatan działa. Więcej

  Czytaj więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.