Więcej treści

  • w

    Najcięższe grzechy przeciw wierze

    Wrogowie Kościoła doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest deprawacja uczniów poprzez zarażanie ich ideami antykatolickimi i niemoralnymi. Jeśli im się to powiedzie, wykształcą i wychowają pokolenia dalekie od Boga, dalekie od Kościoła. Więcej

    Czytaj więcej