w

AŻ 1100 MORDERSTW DZIECI W POLSKICH SZPITALACH! PODKARPACIE BEZ KRWI NA RĘKACH

Ilość aborcji z roku na roku staje się coraz większa.

W 2019 roku w polskich szpitalach popełniono aż 1110 legalnych morderstw nienarodzonych dzieci. W większości przypadków morderstwa były uzasadniane domniemaniem upośledzenia lub choroby dziecka.

W roku 2018 morderstw nienarodzonych było 1076.

1074 eksterminacji zostało przeprowadzonych w efekcie badań prenatalnych albo innych medycznych przesłanek wskazujących na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka albo nieuleczalnej choroby stanowiącej zagrożenie dla i tak już mordowanego dziecka.

Najczęściej pozbawiano życia z powodu zespołu Downa. W 271 przypadkach bez dodatkowych wad somatycznych. W 164 sytuacjach rzekomo z wadami somatycznymi.

Innymi powodami zabójstwa niewinnych dzieci były:

  • 200 morderstw – rzekome wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym
  • 156 morderstw – rzekoma wada dotycząca jednego układu lub organu
  • 88 morderstw – rzekome rozpoznanie trisomii 13 lub trisomii 18 z rzekomymi współistniejącymi wadami somatycznymi
  • 60 morderstw – rzekoma trisomia 13 lub trisomia 18 bez wad współistniejących.

Pozostałe powody uśmiercania dzieci, to rzekome zespoły genetyczne z obrzękiem lub rzekomy zespół Turnera z rzekomymi wadami współistniejącymi.

W 33 przypadkach morderstwa dokonano, ponieważ ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety.

Ponadto zgładzono także troje dzieci (lub więcej w przypadku bliźniąt), ponieważ – jak podaje Ministerstwo Zdrowia – „zachodziło uzasadnione podejrzenie, że dziecko zostało spłodzone w wyniku czynu zabronionego (gwałt lub kazirodztwo).

POLSKIE PRAWO

Ustawa z 1993 roku uchwalona w wyniku tzw. kompromisu aborcyjnego dopuszcza zamordowanie nienarodzonego dziecka w kilku przypadkach. Są to następujące okoliczności:

  • Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety – w rzeczywistości jest to tylko domniemanie i często kobiety decydujące się ocalić życie swojej pociechy, nie doznają uszczerbku na zdrowiu;
  • Prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka lub nieuleczalna choroba – tu również wystarczy tylko podejrzenie lekarza, diagnozy częstokroć bywają błędne.
  • Dziecko poczęte w wyniku czynu zabronionego, czyli gwałt lub kazirodztwo – ten kompromis akceptowany przez liberalnych katolików pozwala na zamordowanie zdrowego dziecka, które nie jest winne tego jak zostało poczęte.

W pierwszych dwóch przypadkach można eksterminować nienarodzone dziecko aż do momentu osiągnięcia przez nie samodzielności życia poza łonem matki. Często dzieje się tak, że jedne dzieci są uśmiercane, a inne w tym samym wieku dzięki opiece lekarzy przeżywają urodziwszy się przedwcześnie.

W ostatnim przypadku uśmiercenie nienarodzonego dziecka jest dopuszczalne do 12 tygodnia ciąży.

Mordowanie nienarodzonych dzieci jest pokrywane przez ZUS, jeśli ktoś objęty ubezpieczeniem społecznym. Jeżeli kobieta jest uprawniona do bezpłatnej opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów, to w tej okoliczności również państwo polskie wykłada fundusze na przeprowadzenie mordu.

Z roku na rok liczba zamordowanych dzieci w Polsce stale się zwiększa.

NIELEGALNE ABORCJE

W Polsce można dokonać nielegalnie aborcji. Istnieją specjalne fora oraz grupy na Facebooku, na których instruuje się jak zamordować dziecko. Coraz częściej również takie pytania zadawane są publicznie.

/ PolsatNews

[KANADA] ŻONA CHCE POWSTRZYMAĆ EUTANAZJĘ MĘŻA. PIERWSZY TAKI PRZYPADEK!

OPOZYCJA NA BIAŁORUSI CHCE NIEZALEŻNEJ CERKWI. ŁUKASZENKA PRZECIWNY!