w

[POLSKA] BEZPRAWNE GROŹBY (profanacja w Łodzi – ciąg dalszy)

Informuję o stanie sprawy.

Autor nieoficjalnych nagrań – ofiara kłamliwych zarzutów oraz nacisków wywieranych na niego, jego rodziców i szkołę – wycofał się z dalszego udziału w sprawie. Jest to zrozumiałe. Zdobył się i tak na wiele: przyczynił się do dalszej demaskacji i poniósł, póki co, najcięższe konsekwencje w sprawie. On i jego rodzice są ofiarą oszczerstw i nielegalnych gróźb ze strony łódzkich jezuitów.

Dziękujemy im za odwagę w działaniach i męstwo w znoszeniu konsekwencyj.

Otrzymaliśmy w międzyczasie opinię prawnika odnośnie sprawy. Jest ona dość ogólnikowa, gdyż dowody rzeczowe znajdują się gestii bezpośrednio zainteresowanych, którzy to sami muszą podjąć decyzję co do dalszych kroków prawnych.

W skrócie: ze znanych nam faktów można w świetle przepisów prawa wnioskować, że oo. jezuici dopuścili się przestępstwa tzw. groźby bezprawnej wobec rzeczonego autora nieoficjalnych nagrań. Przypuszczalnie nawet zdają sobie z tego sprawę, gdyż ostatnio usilnie nalegano na niego, żeby domagał się usunięcia wszelkich informacyj w tej sprawie, grożąc ponownie żądaniem zadośćuczynienia finansowego. Widocznie bardzo im zależy na tym, żeby go mogli sam na sam zastraszać i grozić i wymuszać zachowanie dla nich dogodne.

Oczywiście nie dążymy ani do działań wbrew woli osoby bezpośrednio zainteresowanej, ani do sporu sądowego z oo. jezuitami. Celem tych informacyj jest jedynie wezwanie tej grupy oo. jezuitów do refleksji nad ich gorszącym postępowaniem oraz do nawrócenia, nie zapominając oczywiście o modlitwie za nich. Im więcej nas będzie upominających ich tudzież modlących się za nich, tym większe są szanse na ich nawrócenie dla ich dobra, dobra wiernych oraz całego Kościoła.

/sac


Źródło: facebook.com

[POLSKA] 20 000 PLN, LIST DO SZKOŁY, SKARGI NA KAPŁANÓW – OJCIEC RECŁAW KONTRATAKUJE

[POLSKA] II Wrocławski Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego 2015