w

Burmistrz z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej zamknął Bazylikę z XIV wieku

Burmistrz miasta Castellón de la Plata zamknął kościół Basílica de la Mare de Déu del Lledó, a także inne kościoły katolickie w mieście, uzasadniając to koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Amparo Marco Gual, burmistrz miasta, jest członkiem walenckiego oddziału Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej.

Rada miasta Castellón de la Plata ogłosiła 15 stycznia, że zamknięcie jest częścią „serii wyjątkowych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”. Ale diecezja Segorbe-Castellón de la Plana nazwała ten środek naruszeniem niezależności Kościoła.

Diecezja oświadczyła 30 stycznia, że „decyzja ta została podjęta jednostronnie, bez wcześniejszego lub późniejszego oficjalnego powiadomienia archidiecezji lub proboszcza bazyliki, odpowiedzialnego za sprawowanie w niej kultu, co narusza podstawowe prawo do wolności kultu”.

W oświadczeniu wyjaśniono, że wikariusz generalny archidiecezji przedstawił radzie miejskiej 19 stycznia „szereg wyjaśnień przeciwko temu zamknięciu”. Jednak władze polityczne nie udzieliły żadnej odpowiedzi”.

Następnie wikariusz generalny wysłał kolejny publiczny protest 25 stycznia do Marco, „ale i w tym przypadku nie było żadnej odpowiedzi” – czytamy w oświadczeniu.

Wikariusz generalny wyjaśnił burmistrzowi, że:

„Bazylika w Lledó jest, od czasu jej budowy i kanonicznego wzniesienia w XIV wieku, miejscem przeznaczonym wyłącznie do kultu katolickiego pod jurysdykcją biskupa diecezjalnego, i wraz z innymi kościołami diecezji, wzorowo zachowuje wszystkie środki sanitarne wymagane przez kryzys COVID”.

„Jesteśmy świadomi poważnej sytuacji zdrowotnej, jaką przeżywa nasza wspólnota z powodu pandemii COVID-19 i odpowiedzialności, jakiej ta sytuacja wymaga od nas wszystkich” – napisał wikariusz generalny, ale dodał, że „decyzja podjęta przez radę miejską o zamknięciu bazyliki nie wydaje się nam ani uzasadniona, ani możliwa do zaakceptowania”.

Z tego powodu, „w odpowiedzi na pragnienie mieszkańców, aby przyjść pomodlić się do swojej Patronki i w oczekiwaniu na odpowiedź władz miejskich, Królewskie Bractwo Matki Bożej z Lledó, dokona intronizacji obrazu Dziewicy na głównym ołtarzu konkatedry Najświętszej Maryi Panny.”

Na zakończenie orędzia wikariusz generalny zaprasza wiernych do katedry, aby „prosić o wstawiennictwo Matki Bożej z Lledó o zakończenie tej pandemii, o zdrowie dla chorych, o wieczny odpoczynek dla zmarłych i o siłę dla pracowników na pierwszej linii frontu”.

Diecezja Segorbe-Castellón de la Plana nie planuje dalszych działań, ale Hiszpańskie Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich wszczęło postępowanie prawne przeciwko urzędowi burmistrza, prosząc o natychmiastowe zawieszenie nakazu zamknięcia bazyliki i innych kościołów w mieście.

Według stowarzyszenia, zamknięcie kościołów „jest surowym i wyjątkowo nieproporcjonalnym środkiem, który nie odpowiada żadnemu kryterium medycznemu lub epidemiologicznemu, ale autentycznemu prześladowaniu religijnemu”. Burmistrz Castellón podąża niestety tym samym antychrześcijańskim i sekularystycznym kursem, co rząd Hiszpanii”.

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza posiada w parlamencie hiszpańskim 120 posłów oraz 90 senatorów.

Kolejna dewastacja kościoła przez aborcjonistów

Pierwsza kobieta podsekretarzem synodu, podobno zakonnica…