w

PIUS XII O SKROMNOŚCI I KOBIECYCH STROJACH

Pius-XIIWszyscy wiemy, że szczególnie w miesiącach letnich zobaczyć można stroje rażące każdego, kto posiada jeszcze choć trochę szacunku i zrozumienia dla cnót chrześcijańskich oraz zwykłej ludzkiej skromności. Na plażach, w miejscowościach wypoczynkowych – niemal wszędzie, na ulicach wielkich i małych miast, w miejscach prywatnych i publicznych, a nierzadko również w budynkach poświęconych Bogu, dominują stroje nieskromne i nieprzyzwoite.

Z tego powodu zwłaszcza młodzież, będąca w wieku szczególnie podatnym na pokusy zmysłowe, wystawiona jest na wyjątkowe niebezpieczeństwo utraty niewinności, które jest najpiękniejszą ozdobą ich duszy i ciała. Stroje kobiece, o ile mogą one być nazywane jeszcze strojami, ubiory, «jeśli można nazwać ubiorem coś, co nie chroni ciała ani nie służy skromności» (Seneka) sprawiają niekiedy wrażenie, że mają raczej pobudzić lubieżność niż przed nią bronić.

Problem, o którym mówimy jest z pewnością jednym z najpoważniejszych, jako że dotyczy on nie tylko cnót chrześcijańskich, ale również zdrowia moralnego całej społeczności ludzkiej. Jak słusznie pisał starożytny poeta: «Prywatna rozwiązłość prowadzi zawsze do obecności nagości w życiu publicznym» (Enniusz).

/-/ Pius XII
z listu opublikowanego 15 sierpnia 1954 roku przez x. Piotra kardynała Ciriaciego na polecenie Ojca Świętego Piusa XII

DUCH ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO: CZĘŚĆ IX, O CZYSTOŚCI, ROZDZIAŁ III, O SKROMNOŚCI OCZU – KS. ADOLF PLESZCZYŃSKI

[KRESY] Pomóżmy naszym Rodakom z Kresów uczącym się w Polsce