SZEŚĆ KRÓTKICH NAUK DOGMATYCZNO-MORALNYCH O RZECZYWISTEJ OBECNOŚCI P. JEZUSA W NAJŚW. SAKRAMENCIE OŁTARZA: O TYM JAK OSIOŁ NA WEZWANIE ŚW. ANTONIEGO POKŁON NAJŚWIĘTSZEMU SAKRAMENTOWI ODDAŁ

W Tuluzie chciał raz św. Antoni, ów młot heretyków, jak go słusznie zwano, przekonać w dyspucie pewnego heretyka, o rzeczywistej obecności P. Jezusa w Najśw. Sakramencie. nie tak jednak łatwa z uporem sprawa. Heretyk ów na wszelkie dowodzenia Świętego odpowiedział, że jeżeli osioł jego odda pokłon przed Najśw. Sakramentem, on wtenczas uwierzy w obecność Pana Jezusa w tym Sakramencie! Ufny w pomoc Bożą, zgodził św. Antoni na ten warunek. Niedowiarek ów przez 3 dni nie kazał dawać zwierzęciu żadnego pożywienia, trzeciego zaś dnia wprowadzono zgłodniałe bydlę na miejsce umówione, gdzie już i św. Antoni z przenajśw. hostyą oczekiwał przybycia niedowiarka. Już bydlę zgłodniałe leciało ku sianu, które tuż koło Świętego położono, gdy tenże zawezwał je, by wprzód oddało cześć Bogu Swemu! I bydlę nierozumne, zaniechało na rozkaz Świętego, strawy, a upadłszy na kolana, oddało pokłon Najśw. Sakramentowi. Cudem tym pokonany, uwierzył ów niedowiarek w tajemnicę Ciała Pańskiego!

/-/ x. Leon Pastor
(fragment „Sześć krótkich nauk dogmatyczno-moralnych
o rzeczywistej obecności P. Jezusa w Najśw. Sakramencie Ołtarza”, NAUKA IV, Na temat pieśni: „Niebo, ziemia świat i morze”, ss. 47-48)


reprint-Szesc-krotkich-nauk

Powyższy fragment zaczerpnięto z „Sześciu krótkich nauk dogmatyczno-moralnych o rzeczywistej obecności P. Jezusa w Najśw. Sakramencie Ołtarza” autorstwa x. proboszcza Leona Pastora (1886). Publikację można nabyć w wydawnictwie Bernardinum. Oto, co p. W. Cejrowski m.in. o powyższej publikacji powiedział:

ŚW. JAN MARIA VIANNEY: NAUKA O MSZY ŚWIĘTEJ

ROZMYŚLANIA O ŻYCIU KAPŁAŃSKIM: O ZADANIU KAPŁANÓW W NASZYCH CZASACH – ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR