Więcej treści

  • KATECHIZM WG SUMMY TEOLOG. ŚW. T. Z AKWINU: GRZECHY MOWY W ŻYCIU CODZIENNYM: OBELGA, OBMOWA, PODJUDZANIE, WYŚMIEWANIE, ZŁORZECZENIE – O. TOMASZ PEGUES OP

    Nadzwyczajne w swej wspaniałości pochwały, które Stolica Apostolska obdarzyła Tomasza z Akwinu, nie pozwalają żadnemu katolikowi na wątpienie, że ten Doktor Kościoła został powołany przez Boga w tym celu, aby Kościół miał Mistrza doktryny, którą kieruje się w każdym czasie. Z drugiej strony, wydało się właściwym, aby wyjątkowa mądrość tego Doktora Kościoła była całkowicie dostępna, nie tylko dla duchownych, ale także dla wszystkich tych, kimkolwiek by byli, którzy zajmują się w wyższym stopniu poznawaniem religii, i to w całym jej bogactwie: natura rzeczy domaga się bowiem tego, że im bliżej zbliżamy się do światła, tym obficiej jesteśmy przez nie oświeceni”. Więcej

    Czytaj więcej

  • KATOLICKI KATECHIZM LUDOWY: O CZCI DO MATKI BOŻEJ

    Dzisiaj, w czasach powszechnego zamieszania, w czasach powszechnej laicyzacji narodów, w czasach przerażającej protestantyzacji Kościoła, w czasach „nawiedzonych pentakostalistów” i „tańczących z menorą” – pojawiają się wierni, a nawet osoby duchowne, którzy przejawiają „troskę” i „martwią się” i pilnują, żeby cześć do Najświętszej Maryi Panny i do Świętych nie przybrała, broń Boże, formy przesadnej, chociaż Kościół o czymś takim nigdy wcześniej nie słyszał! Więcej

    Czytaj więcej