Więcej treści

  • św. Alfons Liguori: „WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA!”

    Ponieważ zaś Pan Jezus jest Królem całego świata, tedy i Marja jest Królową wszechrzeczy, mówi opat Rupert. Dlatego – jak woła św. Bernardyn ze Sieny – ile stworzeń służy Bogu, tyle też musi służyć Marji, bo aniołowie, ludzie i wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi podlegają władzy Jej tem samem, że są podległe rozkazom Boga. Więcej

    Czytaj więcej

  • TRAKTAT O MIŁOŚCI BOŻEJ: HERETYCY SĄ HERETYKAMI I ZASŁUGUJĄ NA TO MIANO – ŚW. FRANCISZEK SALEZY

    Heretycy są heretykami i zasługują na to miano dlatego, że spośród artykułów wiary wybierają te, które im odpowiadają i dogadzają, wszystkie inne zaś odrzucają odmawiając im słuszności. Katolicy natomiast są katolikami, gdyż bez wyboru i jakichkolwiek zastrzeżeń, z niewzruszoną gotowością i stanowczością przyjmują całość nauki Kościoła. Zupełnie tak samo dzieje się w dziedzinie miłości. Czynić jakiś wybór pomiędzy Bożymi przykazaniami, czyli chcieć praktykować jedne, równocześnie gwałcąc pozostałe – nie jest niczym innym niż herezją przeciw świętej miłości. Więcej

    Czytaj więcej