Więcej treści

 • ŻYWOT ŚW. PAFNUCEGO I ŚW. TAIDY – 20 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

  Taida, skoro do lat młodej dziewicy doszła, oddała się namiętnie uciechom światowym i w krótkim czasie strwoniła cały swój majątek. Przyzwyczajona do zbytków, a nie mogąc już ich sobie dostarczyć, oddała się ostatniej rozpuście, tak dla zysku jak i dla dogodzenia rozpasanym w niej od dzieciństwa chuciom. Że przy tem była nadzwyczaj powabnej urody i starannie wykształcona, stała się najsłynniejszą w całym Egipcie nierządnicą, w której domu, wielka liczba chrześcijańskich dusz przez nią do grzechu przywiedzionych, gubiła się na wieki. Więcej

  Czytaj więcej

 • ŻYWOT ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA MIREŃSKIEGO, 6 GRUDNIA – ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OJCA PROKOPA

  Mieszkał w Patarze pewien znakomitego rodu szlachcic, który podupadł był zupełnie na majątku, i miał trzy córki dorosłe słynące z urody, a których już prawie nie miał czem wyżywić. Przyszła mu myśl niegodziwa, wydać te nieszczęsne dziewice na rozpustę, a tym sposobem i im i sobie sposób do życia zapewnić; z czego w najwyższej rozpaczy były te poczciwe panienki, dotąd naprzykładniej żyjące. Więcej

  Czytaj więcej

 • ŚW. FRANCISZEK SALEZY NAWRACA HERETYKÓW – MISJA W CHABLAIS – KS. MICHEL HAMON

  Niebezpieczeństwo, którego Franciszek uniknął, było tylko wstępem do innych, daleko większych. Pewien protestant, który z czasem nawrócił się do wiary św., ale naówczas posuwał gorliwość względem swej sekty aż do fanatyzmu, przyrzekł zabić Franciszka i zanieść jego głowę do Genewy lub Berna. W tym celu, dnia 8-go stycznia, trzykrotnie zaczaił się w miejscach, podatnych na zamach i trzykrotnie strzelał do apostoła, ale za każdym razem broń spaliła na panewce, pomimo że była najlepszego gatunku i pomimo zachowania wszelkich ostrożności. Wściekły z powodu tego niepowodzenia ustawił następnie zabójców w różnych punktach, przez które miał misjonarz przechodzić. I bądź, że Pan Bóg chwilowo zaślepił złoczyńców, bądź sprawił, że apostoł stał się niewidzialnym, dość, że przeszedł koło nich wszystkich i przez żadnego nie został dostrzeżonym. Więcej

  Czytaj więcej