w

DOWODY NA DEMONICZNOŚĆ ZJAWY Z MEDJUGORIE

Medjugorie-fakty

Wśród argumentów świadczących o diabelskiej naturze Medjugorie (niezgodności z praktyką prawdziwych objawień) można wymienić to, że:

 1. Zjawa głosi herezje sprzeczne z nauką Kościoła, co świadczy, że zjawiska te nie pochodzą od Boga;
 2. Wizjonerzy grzeszyli przed objawieniami;
 3. Zjawa wybrała grzeszników;
 4. Wizjonerzy kłamali, co do swych działań;
 5. Wizje miały miejsce nocą w różnych miejscach;
 6. Wizje trwają od 1981 przez wiele lat;
 7. Wizje mają miejsce wielokrotne w ciągu doby;
 8. Wizje mają miejsce na życzenie wizjonerów;
 9. Wizje nie są regularne;
 10. Przekazy zjawy są chaotyczne;
 11. Stopy zjawy (podającej się za Marie) są ukryte, co sprzeczne jest z symboliką maryjną z Apokalipsy;
 12. Wygląd zjawy nie zgodny z katolicką symboliką maryjną;
 13. Zjawie towarzyszą amorki o demonicznym wyglądzie;
 14. Demoniczne amorki mają ukryte stopy;
 15. Amorki naśladują zjawę;
 16. Wizjonerzy mają fizyczny kontakt ze zjawą (całują się z nią, przytulają się do niej);
 17. Zjawa nie jest zrównoważona emocjonalnie;
 18. Zjawa napawała lękiem wizjonerów;
 19. Wizjonerzy są uzależnieni od wizji;
 20. Zjawa zmusza wizjonerów do szaleńczego wysiłku;
 21. Zjawa groziła biskupowi miejsca;
 22. Franciszkanie z Medjugorie za wspieranie objawień są usunięci ze stanu kapłańskiego;
 23. Zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa i kieruje ją na siebie;
 24. Zjawa neguje posiadanie przez Maryję łask (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja obdarzona łaskami);
 25. Zjawa neguje moc wstawiennictwa Maryi i twierdzi, że Maryja potrzebuje wsparcia ludzi, (podczas gdy Kościół naucza, że modlitwa Maryi jest w pełni skuteczna);
 26. Zjawa głosi nową datę narodzin Maryi 5 sierpnia, czyli nowy kalendarz liturgiczny (podczas gdy Maria urodziła się 8 września);
 27. Zjawa głosi, że Maryja sama wstąpiła do nieba i tam zmarła (podczas gdy Kościół naucza, że w niebie się nie umiera a Maryję do nieba wziął Bóg);
 28. Zjawa kreuje Maryję na równą Jezusowi (podczas gdy Kościół naucza, że Maria jest matką Jezusa i pośredniczką między ludźmi a Bogiem);
 29. Zjawa głosi, że rzekomo objawienia są ostatnie (podczas gdy Kościół naucza że to Kościół decyduje o prawdziwości objawień);
 30. Zjawa kreuje Maryję na niezależną od Boga twierdząc, że sama wybrała Medjugorie (podczas gdy Kościół naucza że Bóg posyła Maryję);
 31. Zjawa twierdzi, że nie chrześcijanie a mieszkańcy Medjugorie są ludem wybranym (podczas gdy Kościół naucza że to chrześcijanie są narodem wybranym);
 32. Zjawa wprowadza nowy sakrament specjalny błogosławieństwo (podczas gdy Kościół naucza że tylko on ma władze wprowadzania sakramentów);
 33. Zjawa nawołuje do nieposłuszeństwa wobec biskupa, co było równoznaczne z rozbijaniem Kościoła (podczas gdy Kościół naucza, że Maryja dba o jedność i nienaruszalność Kościoła);
 34. Zjawa chce uwielbienia na równi Bogu (podczas gdy Kościół naucza, że wielbiony ma być Bóg);
 35. Zjawa milczy o Trójcy (będącej podstawą Katolicyzmu);
 36. Zjawa głosi, że w Medjugorie Bóg najbliższy w historii ludziom (podczas gdy Kościół naucza że Bóg był zawsze blisko ludzi, dziś obecny jest w Ewangelii i Kościele, bliskość ta najpełniej urzeczywistniła się w Jezusie, Jezus fizycznie obecny jest w chlebie i winie podczas Eucharystii, przyjęcie Komunii Świętej jest zespoleniem z Jezusem);
 37. Zjawa neguje pośrednictwo w modlitwie (podczas gdy Kościół naucza, że warto korzystać z pośrednictwa świętych i Maryi);
 38. Zjawa głosi, że Jezus jest Ojcem (podczas gdy Kościół naucza że Ojciec i Syn to dwie różne osoby stanowiące jedność w Trójcy Świętej)
 39. Zjawa głosi, że Jezus umarł za wiarę (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus wiedział, więc nie wierzył, a swe życie oddał dla zbawienia ludzi)
 40. Zjawa głosi wszechpotęgę szatana (podczas gdy Kościół naucza, że Jezus pokonał szatana raz na zawsze na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie, a szatan nie ma władzy nad chrześcijanami);
 41. Zjawa głosi automatyczne zbawienie grzeszników po spowiedzi i Komunii Świętej (podczas gdy Kościół naucza, że automatycznie zbawieni są tylko święci);
 42. Zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli (podczas gdy Kościół w swej liturgii modli się za dusze czyśćcowe);
 43. Zjawa podaje nową datę przejścia z Czyśćca do Nieba w dzień Bożego Narodzenia (podczas gdy Kościół naucza, że przejście taki ma miejsce w dniu zadusznym);
 44. Zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w piekle;
 45. Zjawa głosi, że człowiek odrodzi się w innym ciele;
 46. Zjawa głosi, że nie trzeba się nawracać na katolicyzm wystarczy przyjąć jej orędzia;
 47. Zjawa głosi, że przynależność religijna nie ma znaczenia;
 48. Zjawa mieni się zbawieniem dla wszystkich nie zależnie od wiary;
 49. Zjawa głosiła zbawienie w zjawie nie w Jezusie;
 50. Zjawa głosi samo zbawienie we własnej religii;
 51. Zjawa wprowadza własną liturgię;
 52. Tylko wizjonerzy znają tajne orędzie.

 

Na podstawie: Dorota Rafalska „Medjugorie prawda czy fałsz”, KUL 2003
/ prawy.pl

[SZWECJA] CO MUZUŁMANIE MYŚLĄ O SZWEDACH?

[POLSKA] Ordo Iuris wygrywa w sądzie z aktywistami LGBT