Papież Franciszek przemawia podczas transmisji wideo do uczestników inauguracji Global Compact on Education 15 października 2020 roku / Daniel Ibáñez / CNA
w

Franciszek: „Rodzina pierwszym miejscem edukacji” i ochrona planety

Papież Franciszek oświadczył w czwartek, że oprócz skupiania się na globalnych celach edukacyjnych, pragnie, aby świat „widział w rodzinie pierwsze i najważniejsze miejsce edukacji”.

Papież przemawiał poprzez transmisję wideo do zebranych podczas inauguracji Global Compact on Education. Konferencja, która odbyła się na Laterańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie, została zorganizowana przez Watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej.

„W obliczu obecnego kryzysu zdrowotnego – oraz spowodowanego przez niego ubóstwa i zamieszania – wierzymy, że nadszedł czas, aby podpisać globalny traktat o edukacji dla i z przyszłymi pokoleniami”, powiedział papież.

Dodał:

To wymaga zaangażowania rodzin, wspólnot, szkół, uniwersytetów, instytucji, religii, rządów i całej rodziny ludzkiej w kształcenie dojrzałych mężczyzn i kobiet.

Franciszek wezwał do edukacji, która stawia godność ludzką w centrum. Ten rodzaj edukacji, jak twierdził, może promować nadzieję i harmonię, której potrzebuje świat.

„Uważamy, że wychowanie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby uczynić nasz świat i historię bardziej ludzką. Wychowanie jest przede wszystkim kwestią miłości i odpowiedzialności przekazywanej z pokolenia na pokolenie”, oznajmił.

Papież nakreślił siedem zobowiązań, które ludzie powinni podjąć, zarówno osobiście, jak i wspólnie, w kontekście wychowania. Oprócz postrzegania rodziny jako „pierwszego i istotnego miejsca wychowania”, wezwał do traktowania ” ludzi z godnością i stawiania godności w centrum każdego programu wychowawczego, zarówno formalnego jak i nieformalnego”.

Wzywał także do zaangażowania się w słuchanie dzieci i młodzieży, do zachęcania dziewcząt i młodych kobiet do udziału w edukacji, do edukowania młodzieży w zakresie potrzeby otwartości na słabszych, do ochrony planety oraz do poszukiwania nowych sposobów, aby gospodarka i polityka służyły osobie ludzkiej.

Papież Franciszek podkreślił, że chce, aby ludzie odważnie angażowali się w opracowywanie planów edukacyjnych we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim swoich krajów.

„Tym naszym punktem odniesienia powinna być doktryna społeczna, która, inspirowana objawionym słowem Bożym i humanizmem chrześcijańskim, stanowi solidną podstawę i istotne źródło rozeznania dróg, którymi należy podążać w obecnej sytuacji kryzysowej” – powiedział.

Celem, kontynuował, „jest zapewnienie każdemu dostępu do edukacji wysokiej jakości, zgodnej z godnością osoby ludzkiej i naszym wspólnym powołaniem do braterstwa”.

„Czas spojrzeć w przyszłość z odwagą i nadzieją” – powiedział. „Niech nas podtrzyma przekonanie, że wychowanie rodzi w sobie ziarno nadziei: nadzieję na pokój i sprawiedliwość; nadzieję na piękno i dobro; nadzieję na harmonię społeczną”.

Na konferencji głos zabrał także kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który powiedział: „Niech wychowanie niesie w sobie ziarno nadziei: nadzieję pokoju i sprawiedliwości; nadzieję piękna i dobra; nadzieję harmonii społecznej”.

Podkreślając słowa Franciszka, podkreślił „rolę rodziny jako pierwszej szkoły wychowawczej” i potrzebę poszanowania „rodziny jako pierwszej instytucji wychowawczej”.

„Ponieważ miłość jest podstawą wychowania, jeśli nie uczysz się kochać w rodzinie, myślę, że trudno jest nauczyć się jej poza rodziną” – powiedział Versaldi.

Zasugerował, że wszyscy powinni pracować razem, popychani tą samą głęboką motywacją, którą w tradycji chrześcijańskiej jest miłość.

Konferencja odbyła się nieco ponad rok po ogłoszeniu przez papieża Franciszka inicjatywy utworzenia międzynarodowego i międzyreligijnego sojuszu, który określił jako „globalną wioskę”, mającą na celu wychowanie każdego dziecka i promowanie opieki nad ziemią.

Global Compact on Education miało być międzynarodowym, tygodniowym wydarzeniem odbywającym się w maju w Watykanie, ale najpierw zostało przełożone, a następnie zmieniony na wydarzenie głównie internetowe, trwające około półtorej godziny, z powodu pandemii koronaawirusów.

Podczas konferencji przemawiali także różni liderzy katolickiego szkolnictwa wyższego, a także trzej młodzi ludzie – buddysta, muzułmanin i katolicka siostra zakonna – którzy przekazali swoje wrażenia związane z przesłaniem papieża Franciszka.

Podczas konferencji odwołano się do nowo opublikowanej encykliki społecznej „Fratelli tutti” oraz do dokumentu na temat ludzkiego braterstwa podpisanego przez papieża Franciszka i szejka Ahmeda el-Tayeba, wielkiego imama Al-Azharu, w Abu Zabi w lutym 2019 roku.

KOMENTARZ:

Na uwagę również zasługuje fakt, że papież Franciszek kontynuuje międzyreligijne sojusze, a w swoich przemówieniach w centrum stawia człowieka, zamiast Pana Boga. Nie jest to zaskakujące, ponieważ gdyby zaczął opowiadać o nauczaniu katolickim, sojusze międzyreligijne nie dochodziłyby do skutku.

/ yzk / CNA

Dlaczego ks. Boniecki sprzeciwia się godnemu przyjmowaniu Komunii św.? – liberalny katolicyzm w natarciu

Dr Wanda Półtawska: Od zapłodnienia istnieje nowy człowiek. Nauka nie ma wątpliwości!