w

GDZIE SĄ KAPŁANI Z TAMTYCH LAT? – Wojciech Szymczak

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. (Ga 3, 27)

Jako dzieci przyobleczone w Chrystusa ciąży na nas olbrzymia odpowiedzialność. Jednakże jako dzieci potrzebujemy kogoś kto nami pokieruje. Tę rolę powinni przejąć kapłani Świętego Rzymskiego Kościoła. Niestety śmiem twierdzić, że ta rola jest obecnie przez nich zaniedbywana.

Gdzie podziali się księża, których tak bardzo potrzebuje Lud Boży, by wskazywali drogę ku Ojcu, nawracali ale też naprostowywali błędne myślenie wiernych?! Studiując zadałem kilkunastu moim znajomym pytanie „Kim jest Jezus Chrystus?”. Słyszałem wiele różnych odpowiedzi, w większości od osób wierzących, że to Syn Boży, ale nigdy nie usłyszałem – „Bóg”. Jedynie osoby które określały się jako niewierzące odpowiadały, iż dla chrześcijan Jezus jest Bogiem. Ten krótki „eksperyment” ukazuje nam jaka jest kondycja Kościoła Katolickiego w Polsce. Aktualnie księża powinni prowadzić nauki po każdej mszy świętej o głównych prawdach wiary. Każdy z nas zapewne wie też jak wygląda nauka religii w szkołach. Nierzadko jest lekceważona przez uczniów ale także przez katechetów, w tym księży. Kiedyś słyszałem opinię, że „kler jest najsłabszym ogniwem Kościoła Katolickiego” i zastanawiam się czy z tym się nie zgodzić.

Księża są zupełnie bierni wobec zła, które dzieje się w Kościele. Wiele razy byłem świadkiem, gdy kapłani godzili się, by chrzestnymi były osoby rozwiedzione; dopuszczania do bierzmowania osób, które w ogóle nie mają nic wspólnego z wiarą czy odpuszczania grzechów przy spowiedzi mimo niespełnienia warunków, by można było te grzechy odpuścić.

Nie wiem dlaczego wśród Kapłanów narasta taka obojętność i bierność wobec tego co się dzieje, tym bardziej, że Księża, którzy przestrzegają z całą starannością prawa, są atakowani przez tych tak zwanych „progresistów”.

Gdzie więc podziali się kapłani z tamtych lat którzy potrafią odmawiać? Gdzie są Księża, którzy zachowują tradycję? Gdzie są księża, którzy nawet w obliczu kary potrafią sprzeciwić się przełożonemu w słusznej sprawie? Doskonałą pointą będą słowa z ewangelii św. Mateusza – „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”

Laudetur Iesus Christus.

Wojciech Szymczak

[POLSKA] WYSTĄPIENIE DR JOANNY BANASIUK W SEJMIE 6 PAŹDZIERNIKA 2016

[WIDEO] LUTER I JEGO HEREZJE – ks. prof. Tadeusz Guz