w

Hiszpańscy biskupi wzywają do postu z powodu projektu ustawy legalizującej eutanazji

Biskupi Hiszpanii wezwali w piątek do postu i modlitwy przed oczekiwanym uchwaleniem ustawy legalizującej eutanazję.

W orędziu z 11 grudnia hiszpańscy biskupi zwrócili się do katolików w Hiszpanii z prośbą o zorganizowanie dnia modlitwy i postu w środę 16 grudnia, aby „prosić Pana o inspirowanie do tworzenia prawa, które respektuje i promuje troskę o życie ludzkie”.

Kongres Deputowanych, niższa izba hiszpańskiego organu ustawodawczego, będzie wkrótce głosować nad projektem ustawy, przedstawionym w styczniu, który miałby legalizować zarówno eutanazję, jak i pomoc w samobójstwie.

Jeśli projekt ustawy przejdzie zgodnie z oczekiwaniami, trafi do senatu Hiszpanii, a następnie powróci do Kongresu Deputowanych do ostatecznego zatwierdzenia.

Biskupi wyrazili zaniepokojenie „podejrzanie przyspieszonym sposobem”, w jaki ustawa została wprowadzona i przeniesiona do parlamentu w czasie pandemii, argumentując, że proces ten nie obejmował „wysłuchania lub dialogu publicznego”.

Nazywając eutanazję „brakiem poszanowania daru życia”, biskupi stwierdzili, że ustawa, jeśli zostanie przyjęta, ustanowi „zerwanie moralne”; zmianę celów państwa: od obrony życia do odpowiedzialności za zadawanie śmierci”.

Biskupi wezwali do promowania opieki paliatywnej w celu pomocy osobom dotkniętym poważną chorobą poprzez towarzyszenie.

„Ta kompleksowa opieka łagodzi ból, pociesza i daje nadzieję, która wypływa z wiary i nadaje sens całemu ludzkiemu życiu, także w cierpieniu i bezbronności”, napisali.

W swoim oświadczeniu biskupi zacytowali również dokument Samaritanus bonus, opublikowany we wrześniu przez Kongregację Nauki Wiary. „Tekst ten oświeca refleksję i osąd moralny nad tego typu prawodawstwem”, powiedzieli.

Biskupi wskazali na kraje, w których eutanazja została już zalegalizowana, argumentując, że została ona wykorzystana do wyeliminowania najsłabszych członków społeczeństwa.

„Pandemia ujawniła kruchość życia i wywołała potrzebę opieki, jednocześnie pokazując wykluczenie opieki osób starszychi”. Wzrosła świadomość, że zakończenie życia nie może być rozwiązaniem dla ludzkiego problemu” – mówili.

„Za papieżem stwierdzamy: „Eutanazja i wspomagane samobójstwa są porażką dla wszystkich. Odpowiedzią, do której jesteśmy powołani, jest nigdy nie porzucać tych, którzy cierpią, nigdy się nie poddawać, ale troszczyć się i kochać, aby dawać nadzieję” – kontynuowali.

„Zapraszamy do odpowiedzi na to wezwanie z modlitwą, troską i publicznym świadectwem, które sprzyjają osobistemu i instytucjonalnemu zaangażowaniu na rzecz życia, opieki i prawdziwie dobrej śmierci w towarzystwie i nadziei”.

/CNA

Redaktorka DEON.PL zachęca Samołyka do wpłaty na proaborcyjną fundację

Watykan wspiera biskupa w sprawie przyjmowania Komunii św. do ust