Wikipedia / Wikipedia
w

[IRLANDIA] Krzyże precz ze szkół średnich!

Ponad 200 państwowych szkół średnich w Republice Irlandii rozpocznie stopniowe wycofywanie historycznych symboli katolickich i obowiązkowych Mszy Świętych, poinformowały irlandzkie media.

Nowe przepisy dotyczą krajowych szkół ETB, które są prowadzone przez rządowe Rady Edukacji i Szkoleń. Nowe przepisy oficjalnie klasyfikują te szkoły jako „wielowyznaniowe”, które w związku z tym nie mogą faworyzować symboliki i ceremonii katolickich lub chrześcijańskich, donosi Irish Times.

Te nowe przepisy zostały ustanowione w jeszcze niepublikowanym dokumencie pozyskanym przez Irish Times.

Nieco ponad 78% ludności Irlandii określa się jako wyznawcy religii rzymsko-katolickiej według ostatniego sondażu Faith Survey z 2016 roku.

Times donosi, że te nowe przepisy stanowią, iż wszelkie eksponowane symbole religijne „muszą być odzwierciedleniem wierzeń szerszej społeczności szkolnej, a nie jednej konkretnej religii”, aby wiernie wyrażać tę wielowyznaniową tożsamość.

Przepisy dodają, że w przypadku wyświetlania symboli religijnych, musi istnieć równowaga, np. wystawianie menory na Chanukę, jeśli na wystawiana jest również szopka bożonarodzeniowa.

Obecnie oczekuje się, że msze szkolne lub inne uroczystości lub wydarzenia religijne w szkołach ETB będą organizowane tylko dla zainteresowanych uczniów.

Ponadto nauczyciele edukacji religijnej w szkołach ETB będą musieli odbyć szkolenie w grupach zatwierdzonych przez ETB, aby zapewnić edukację religijną odpowiadającą wieloreligijnej tożsamości szkoły i państwowemu programowi nauczania, który obejmuje różne tradycje religijne.

Departament edukacji religijnej będzie odtąd mógł być kontrolowany jedynie przez władze państwowe, a nie kościelne.

Istnieje grupa 70 szkół ETB, które będą zwolnione z nowych przepisów, ze względu na umowy prawne, jakie zawarły z Kościołem Katolickim w sprawie utrzymania katolickiej tożsamości swoich szkół, czytamy w „Irish Times”.

Paddy Lavelle, sekretarz generalny Education and Training Boards Ireland, powiedział dziennikowi Irish Times, że nowe przepisy odnoszą się do „wielonarodowościowego aspektu naszych szkół w sposób szczególny oraz jednakowego traktowania dzieci wszystkich religijnych i niereligijnych światopoglądów”.

Konferencja irlandzkich biskupów katolickich nie skomentowała tych zmian.

Jaki cud dokonał się za wstawiennictwem nastoletniego błogosławionego?

Dlaczego ks. Boniecki sprzeciwia się godnemu przyjmowaniu Komunii św.? – liberalny katolicyzm w natarciu