w

JEŚLI NIE JESTEŚ POPRAWNY POLITYCZNIE TO CZEKA CIĘ SĄD!

Łódzki drukarz, który odmówił produkcji materiałów promujących działania aktywistów LGBT, spotkał się ze zmasowanym atakiem. Interesy środowiska LGBT wsparł powagą swojego urzędu RPO Adam Bodnar. To jego interwencja przyczyniła się do skazania drukarza przez sąd na karę grzywny.

Po interwencji Ordo Iuris wyrok w sprawie drukarza utracił moc. Teraz stworzyliśmy petycję do Sejmu i Senatu RP o odwołanie z urzędu Rzecznika, który sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.

To nie pierwszy raz, gdy Adam Bodnar sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu. W ciągu jednego roku urzędowania wielokrotnie dał się poznać jako stronniczy urzędnik stawiający ideologiczne postulaty grup LGBT ponad konstytucyjnymi gwarancjami naszych praw. Chociaż zgodnie z prawem powinien bronić wolności gospodarczej, wolności sumienia, słowa, myśli i wolności badań naukowych, w kolejnych sytuacjach angażuje autorytet swojego urzędu, by je ograniczać. Niezmiennie występuje też przeciwko tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

W zeszłym roku, wbrew zasadom z rozdziału I Konstytucji RP, Adam Bodnar podjął interwencję przeciwko Urzędom Stanu Cywilnego odmawiającym wydawania zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa osobom, które chciały zawrzeć jednopłciowe związki partnerskie.

Kilka miesięcy temu, naruszając zasadniczą rolę Rzecznika jako obrońcy obywatela przed bezprawnym działaniem państwa, Adam Bodnar zainterweniował w sprawie cywilnej pomiędzy prywatnymi podmiotami. Kwestionując orzeczenie Sądu Okręgowego w Trouniu, wsparł działaczy LGBT zobowiązanych wyrokiem do przeproszenia dr. Paula Camerona za lata bezpodstawnych ataków na jego naukową renomę badacza uwarunkowań i konsekwencji praktykowania homoseksualnego stylu życia. Także w tym przypadku Adam Bodnar uznał konstytucyjnie gwarantowane wolności słowa, myśli i badań naukowych za podrzędne wobec partykularnego interesu działaczy LGBT niezdolnych do akademickiej debaty z szanownym naukowcem.

Zasadnie działalność tę dostrzega Prokurator Generalny, dwukrotnie już podejmujący interwencję w obronie porządku konstytucyjnego, praw i wolności obywatelskich, w opozycji do wspierającego radykalne postulaty LGBT Adama Bodnara.

Zachęcamy do podpisania petycji o odwołanie Adama Bodnara z urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

CHCĘ PODPISAĆ PETYCJĘ!

[WIDEO] ROZPOZNAĆ FAŁSZYWYCH PROROKÓW – x. dr Roman Kneblewski

[FRANCJA] SZTURM NA KOŚCIÓŁ: PRZERWANA MSZA ŚW. PRZEZ POLICJĘ [WIDEO, FOTO]