Jan. 1, 2012. Credit: Mazur/catholicchurch.org.uk
w

Kard. Parolin do biskupów: brońcie życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, zachęca biskupów w Europie do oceny wniosków legislacyjnych w świetle transcendentnej godności każdej osoby ludzkiej.

„Uznanie świętej i nienaruszalnej godności każdego życia ludzkiego od poczęcia do jego naturalnego końca ma ogromne znaczenie i z pewnością powinno to wiązać się z obroną i promocją rodziny, prawdziwej komórki społeczeństwa, opartej na stabilnej więzi mężczyzny i kobiety” – powiedział kardynał Parolin w swoim przemówieniu wygłoszonym na plenarnym zgromadzeniu biskupów europejskich.

„Europa, która jest przyjacielska dla każdego z nas, jest przede wszystkim Europą, która kocha osobę w jej prawdzie i w całości, a przede wszystkim szanuje jej transcendentną godność” – powiedział.

Kardynał Parolin przemawiał na żywo, 28 października, przed Komisją Konferencji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Powiedział, że Europa musi dziś powrócić do niektórych podstawowych zasad katolickiej nauki społecznej, które są „w centrum Projektu Europejskiego”.

„Zasady te mogą pomóc ludziom w interpretacji i ocenie proponowanych przepisów w trakcie ich opracowywania, a jednocześnie stanowią cenne wskazówki dla osób odpowiedzialnych politycznie” – powiedział kardynał.

„Widzimy tego szczególnie wyraźny przykład w prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, które, choć użyteczne, zakłada koncepcję osoby ludzkiej jako prawie absolutnego posiadacza praw rozumianych w sposób indywidualny” – oznajmił Parolin.

„Dominująca tu koncepcja osoby, podobnie jak w innych, bardziej niepokojących zmianach w ustawodawstwie państwowym, takich jak na przykład te związane z eutanazją lub te, które stawiają małżeństwo na równi z innymi rodzajami związków, jest samotna lub monadyczna, oderwana od idei przynależności do wspólnoty, złożonej z wielu podmiotów, które rzeczywiście mają prawa, ale i obowiązki”.

Kardynał pierwotnie planował podróż do stolicy Belgii, Brukseli, 28-30 października, na Zgromadzenie Plenarne COMECE i spotkanie z władzami Unii Europejskiej, ale ostatecznie odwołał tę podróż z powodu nowych ograniczeń mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronaawirusa.

27 października Watykan wystosował list od papieża Franciszka do biskupów europejskich, w którym ostrzegał przywódców kontynentu, że projekt jedności europejskiej jest zagrożony, jeśli nie „odkryją na nowo drogi braterstwa”, która zainspirowała założycieli projektu.

„Możemy albo nadal podążać drogą, którą obraliśmy w ostatnim dziesięcioleciu, ulegając pokusie autonomii, a tym samym coraz większemu niezrozumieniu, niezgodzie i konfliktom, albo możemy na nowo odkryć drogę braterstwa, która inspirowała i kierowała założycielami współczesnej Europy, zaczynając właśnie od Roberta Schumana” – napisał papież Franciszek.

Papież wyjaśnił w liście, że chce podzielić się swoimi refleksjami na temat przyszłości Europy, kontynentu, który, jak powiedział, jest „tak bardzo mi drogi”, nie tylko z powodu włoskich korzeni swojej rodziny, ale także z powodu „centralnej roli Europy … w historii ludzkości”.

Kardynał Parolin podkreślił to przesłanie, dodając, że „bliskość Kościoła z Europą stała się jeszcze bardziej intensywna z papieżem Franciszkiem, pierwszym papieżem spoza Europy od ponad tysiąca lat”.

„Okres, który przeżywamy, jest więc szansą, aby nie przegapić szansy na zbudowanie bardziej sprawiedliwej i solidarnej Europy” – powiedział.

Kard. Parolin podkreślił pewne priorytety, które biskupi europejscy mogliby promować w swojej pracy z UE i innymi instytucjami europejskimi. Wśród nich wymienił projekt Zielony Ład Europy, unijny fundusz na rzecz odbudowy nowej generacji oraz przegląd konwencji dublińskiej dotyczącej uchodźców i migrantów.

„Myślę, że ostrzeżenie, które papież Franciszek zostawił nam trzy lata temu, brzmi: jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by być „duszą Europy”” – powiedział. „Za wstawiennictwem Świętych Patronów Europy, prośmy Pana, aby pomógł nam naprawdę nim być, aby zaoferować nasz wkład w budowę tego kontynentu, w którym znajduje się Stolica Piotrowa i który jest tak ważny dla Kościoła i całego świata”.

/ CNA

Kaja Godek rozważa pozwanie premiera Morawieckiego

„Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji” – abp Stanisław Gądecki.