Kardynał Robert Sarah, b. prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Watykan, 10 lutego 2015 r. Źródło: Bohumil Petrik / CNA
w

KARD. SARAH: WŁADZE ŚWIECKIE NIE REGULUJĄ NORM LITURGICZNYCH

W liście do przewodniczących konferencji episkopatów, prefekt Kongregacji ds. Kultu i Sakramentów – Robert kard. Sarah – stwierdził, że wspólnoty katolickie powinny jak najszybciej wrócić do Mszy św., ponieważ można to zrobić bezpiecznie oraz że życie chrześcijańskie nie może być podtrzymywane bez Ofiary Mszy św. i chrześcijańskiej wspólnoty Kościoła.

W liście wysłanym do biskupów oznajmił, że chociaż Kościół powinien współpracować z władzami obywatelskimi i zwracać uwagę na protokoły bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa, to „normy liturgiczne nie są sprawami, w których mogą stanowić prawo władze cywilne, ale tylko kompetentne władze kościelne”.

Podkreślił również, że biskupi mogą wprowadzać tymczasowe zmiany w rubrykach liturgicznych w celu uwzględnienia problemów zdrowia publicznego. Wezwał również do posłuszeństwa wobec tych tymczasowych zmian.

Biskupi i Konferencje Episkopatów „słuchając i współpracując z władzami świeckimi i ekspertami”, „byli gotowi do podejmowania trudnych i bolesnych decyzji, aż do zawieszenia uczestnictwa wiernych Eucharystii na długi czas. Kongregacja  jest głęboko wdzięczna biskupom za ich zaangażowanie i wysiłek w jak najlepszym reagowaniu wobec nieprzewidzianych i złożonych sytuacji ”- napisał Robert kard. Sarah. /  „Powróćmy z radością do Eucharystii ”, 15 sierpnia 2020, zatwierdził Papież Franciszek, 3 września br.

JAK NAJSZYBSZY POWRÓT DO NORMALNOŚCI

„Gdy tylko okoliczności na to pozwolą, konieczny jest pilny powrót do normalnego życia chrześcijańskiego, w którym budynek kościoła jest domem, a sprawowanie liturgii, zwłaszcza Eucharystii, jest „szczytem, ku któremu działalność Kościoła jest skierowana; a jednocześnie jest to źródło, z którego wypływa cała jej moc ”(Sacrosanctum Concilium, 10)”.

Kard. Sarah zauważa, że „tak szybko, jak to możliwe … musimy powrócić do Eucharystii z czystym sercem, z odnowionym zapałem, ze wzmożonym pragnieniem spotkania z Panem, bycia z Nim, przyjęcia Go i zaniesienia Go do naszych braci i sióstr ze świadectwem życia pełnego wiary, miłości i nadziei”.

„Nie możemy żyć bez uczty Eucharystii, stołu Pana, do którego jako synowie i córki, bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, aby przyjąć samego Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego w Ciele, Krwi, Duszy i Boskości w tym Chlebie z Nieba który podtrzymuje nas w radościach i trudach tej ziemskiej pielgrzymki”.

„Nie możemy żyć bez wspólnoty chrześcijańskiej”, dodaje w liście kard. Sarah.

„Nie możemy żyć bez domu Pańskiego, (…) nie możemy żyć bez Dnia Pańskiego”.

„Nie możemy żyć jako chrześcijanie, nie uczestnicząc w Ofierze Krzyża, w której Pan Jezus oddał się bez reszty, aby zbawić Swoją śmiercią ludzkość, która umarła z powodu grzechu (…).  W objęciach Ukrzyżowanego całe ludzkie cierpienie znajduje światło i wygodę ”.

SKOŃCZYĆ Z TRANSMISJAMI MSZY ŚW. NA ŻYWO

Kardynał wyjaśnił, że chociaż Msze Święte transmitowane strumieniowo lub transmitowane w telewizji „odegrały wielką przysługę w czasie, gdy nie było możliwości rzeczywistego udziału we Mszy św., to żadna transmisja nie jest porównywalna z obecnością osobistą ani nie może jej zastąpić. Wręcz przeciwnie, same te transmisje grożą oddaleniem nas od osobistego i intymnego spotkania z Bogiem wcielonym, który dał się nam nie w sposób wirtualny, ale w Eucharystii”.

„Konkretne środki, jakie można podjąć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa do minimum, zostały określone i przyjęte, ale konieczne jest, aby wszyscy ponownie zajęli swoje miejsce w zgromadzeniu braci i sióstr … i ponownie zachęcali tych braci i siostry którzy zbyt długo byli zniechęceni, przestraszeni, nieobecni lub niezaangażowani ”.

List kardynała Saraha zawiera pewne konkretne sugestie dotyczące wznowienia Mszy św. W związku z pandemią koronawirusa, która ma nadal rozprzestrzeniać się w Stanach Zjednoczonych jesienią i zimą, a niektóre modele przewidują podwojenie liczby zgonów do końca 2020 r.

Kardynał powiedział, że biskupi powinni „zwracać należytą uwagę” na „przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa”, unikając „sterylizacji gestów i obrzędów” lub „zaszczepiania, nawet nieświadomie, strachu i niepewności wiernych”.

Dodał, że biskupi powinni mieć pewność, że władze świeckie nie podporządkowują Mszy świętej pierwszemu miejscu poniżej „zajęć rekreacyjnych” ani nie traktują Mszy jako jedynie „zgromadzenia” porównywalnego z innymi czynnościami publicznymi i przypomniał biskupom, że władze obywatelskie nie mogą regulować norm liturgicznych . 

GODNOŚC LITURGII

Kard. Sarah stwierdził także, że duszpasterze powinni „kłaść nacisk na konieczność adoracji”, dbać o godność liturgii i jej oprawę oraz zapewnić, żeby „wierni mogli przyjąć Ciało Chrystusa i mogli oddawać cześć Panu obecnemu w Eucharystii bez ograniczeń, które wykraczają nawet poza to, co przewidują normy higieniczne określone przez władze publiczne”.

Kardynał zdaje się również odnosić w sposób pośredni do kwestii, która była przedmiotem kontrowersji w wielu krajach – zakazu przyjmowania Komunii świętej do ust w czasie pandemii, które wydają się być sprzeczne z prawem ustanowionym przez powszechne prawo liturgiczne do przyjmowania Eucharystii w ten właśnie  sposób. 

Kard. Sarah nie wspomina konkretnie o tej kwestii, ale zapewnia, że biskupi mogą regulować tymczasowe normy podczas pandemii, aby zapewnić bezpieczną posługę sakramentalną. Biskupi w USA i innych częściach świata tymczasowo zawiesili rozdawanie Komunii Świętej do ust.

„W trudnych czasach (np. wojny, pandemie) biskupi i konferencje episkopatów mogą wydać prowizoryczne normy, których należy przestrzegać. Posłuszeństwo strzeże skarbu powierzonego Kościołowi. Te środki podjęte przez biskupów i konferencje episkopatów wygasną, gdy sytuacja wróci do normy”.

„Pewną zasadą jest posłuszeństwo, aby nie popełnić błędu. Posłuszeństwo normom Kościoła, posłuszeństwo biskupom” – napisał kard. Sarah.

Wzywając katolików do zawierzenia siebie i osób dotkniętych pandemią miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, kard. Sarah wezwał biskupów, aby „odnowili wśród wiernych chęć bycia świadkami Zmartwychwstałego, który przekracza granice tego świata”. 

/ catholic news agency

[USA] Biskup grozi dla księdza, który powiedział: Nie możesz być demokratą i katolikiem. Kropka.

Amerykańscy senatorowie żądają śledztwa: Film Cuties to film dla pedofilów