w

Kardynał: „Kościół ma obowiązek chronić Nauczanie Apostołów”

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że Kościół katolicki ma obowiązek promować i chronić swoje nauczanie przekazane przez Apostołów.

Rozmawiając z Vatican News, kardynał Luis Ladaria Ferrer, S.J., prefekt Kongregacji Nauki Wiary (KNW), zauważył, że „to, co nazywano 'troską o właściwą doktrynę'” istniało przed utworzeniem KNW w 1542 roku i ma swoje korzenie w Nowym Testamencie.

„Naszą misją jest promowanie i ochrona doktryny wiary. Jest to zadanie, które zawsze będzie konieczne w Kościele, który ma obowiązek przekazywania nauczania Apostołów nowym pokoleniom”

– powiedział w wywiadzie z 1 lutego.

Kard. Ladaria zauważył, że „konkretny sposób realizacji tego zadania zmieniał się w ciągu wieków i możemy sądzić, że będzie się zmieniał ponownie. Ale troska o wierność doktrynie Apostołów zawsze pozostanie”.

Kiedy urząd znany obecnie jako KNW został ustanowiony przez papieża Pawła III w 1542 roku, nosił nazwę Najwyższej Świętej Kongregacji Inkwizycji Rzymskiej i Powszechnej. Służyła ona jako ostateczny sąd apelacyjny w procesach o herezję.

Kard. Ladaria skomentował, że urząd ten „nie jest już Inkwizycją”, a „Indeks już nie istnieje”.

Święta Kongregacja Indeksu była dawną dykasterią Kurii Rzymskiej, która sporządzała Index Librorum Prohibitorum: listę publikacji uznanych za niemoralne lub heretyckie. Ostatni Indeks został sporządzony w 1948 roku. Formalnie został on zniesiony w 1966 roku.

Prefekt KNW wyjaśnił, że przeszłość tej kongregacji, zwanej niekiedy Świętym Oficjum, „wciąż waży, ponieważ nie zawsze zdajemy sobie sprawę z głębokich zmian, jakie zaszły w Kościele i w Kurii Rzymskiej w ostatnich czasach”.

„Nasza misja jest uniwersalna, nawet jeśli nasza praca odbywa się w Rzymie” – podkreślił. „Ale nasze dokumenty są dla Kościoła powszechnego, a decyzje, które musimy podejmować każdego dnia, w zakresie naszych kompetencji, bardzo rzadko dotyczą bezpośrednio Rzymu”.

Kard. Ladaria powiedział, że czasami misja pracowników KNW przenosi ich fizycznie poza Rzym, np. gdy podróżują na spotkania z komisjami doktrynalnymi konferencji episkopatów. KNW ma również częste spotkania z biskupami podczas ich podróży ad limina do Rzymu, które odbywają się co pięć lat, aby zobaczyć się z papieżem i pomodlić się przy grobach świętych Piotra i Pawła.

„Mają one wielkie znaczenie i pochłaniają wiele czasu i energii” – powiedział.

Podobnie jak papież Franciszek, kard. Ladaria jest członkiem Towarzystwa Jezusowego. Powiedział, że ze słuchania jego przemówień widać, że papież zna duchowość św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu.

„Jest rzeczą naturalną, że tak jest. I to normalne, że ma to konsekwencje w jego sposobie rządzenia i w jego decyzjach” – powiedział Ladaria.

„Ale duchowość ignacjańska jest uniwersalistyczna, a nie partykularna, jest otwarta na wszystko i wszystkich” – kontynuował, wyjaśniając, że z tego powodu nie sądzi, by łatwo było wskazać konkretne konsekwencje posiadania papieża jezuity.

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób zgromadzenie odpowiada na wezwanie papieża Franciszka, by dotrzeć do „peryferii” społeczeństwa, Ladaria wskazał na pracę KNW w dziedzinie ochrony nieletnich przed nadużyciami i rozpatrywania spraw dotyczących nadużyć.

Zauważył, że „w wielu przypadkach ofiary nadużyć należą do najuboższych z ubogich”.

„Istnieje wiele rodzajów peryferii” – powiedział kardynał. „Ludzie, których musimy wysłuchać, problemy, które musimy rozwiązać, dotykają prawdziwych peryferii, może nie tak widocznych jak inne, ale nie mniej rzeczywistych i bolesnych z tego powodu”.

/CNA

Kaznodzieja Hołownia spod znaku błyskawicy zamiast krzyża

Kolejna dewastacja kościoła przez aborcjonistów