Kard. Kurt Koch przewodniczy nieszporom w Bazylice św. Pawła za Murami 25 stycznia. 2021 / EWTN-CNA Photo/Daniel Ibáñez/Vatican Pool
w

Kardynał krytykuje niemieckich teologów, którzy chcą „wspólnego posiłku eucharystycznego”

Watykański kardynał wyraził „zdumienie” z powodu oświadczenia grupy protestanckich i katolickich teologów w Niemczech.

Kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, skomentował oświadczenie Ekumenicznej Grupy Studyjnej Teologów Protestanckich i Katolickich (znanej pod niemieckim akronimem ÖAK).

ÖAK opublikował 26-stronicowe oświadczenie 24 stycznia w odpowiedzi na krytyczną ocenę propozycji grupy na temat „wzajemnej eucharystycznej gościnności” między katolikami i protestantami przez watykańską Kongregację Nauki Wiary.

Kard. Koch powiedział, że był zaskoczony tonem i doborem słów w oświadczeniu, jak również jego treścią i terminem.

Szwajcarski kardynał poddał również w wątpliwość, czy autorzy oświadczenia byli szczerzy w swoim wezwaniu do dalszych rozmów z Rzymem.

„Po tym, jak ponad 20 stron zostało poświęconych na wykazanie, że w rzeczywistości żaden z wniosków Kongregacji Nauki Wiary dotyczących dokumentu ÖAK nie jest uzasadniony, można się zastanawiać, jak poważne znaczenie ma wyrażona na końcu przez autorów oświadczenia gotowość do zaangażowania się w dalsze dyskusje” – powiedział.

We wrześniu ubiegłego roku Kongregacja Nauki Wiary wyraziła zaniepokojenie dokumentem ÖAK z 2019 roku zatytułowanym „Razem przy Stole Pańskim”, który przewidywał „wspólnotę posiłku eucharystycznego” między katolikami i protestantami.

W liście do biskupa Georga Bätzinga, przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich, Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że propozycja ta nie oddaje sprawiedliwości katolickiemu rozumieniu Kościoła, Eucharystii i sakramentu święceń.

Kongregacja doktrynalna podkreśliła, że między protestantami i katolikami nadal istnieją znaczące różnice dotyczące Eucharystii i posługi.

„Różnice doktrynalne są nadal tak istotne, że obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii” – napisano.

Kongregacja Nauki Wiary zasugerowała, że tekst ÖAK powinien zainspirować do dalszych dyskusji teologicznych, ale przestrzegła przed jakimikolwiek krokami w kierunku interkomunii między katolikami a członkami Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), organizacji reprezentującej 20 grup protestanckich.

„Jednak otwarcie się Kościoła katolickiego na wspólnotę posiłku eucharystycznego z Kościołami członkowskimi EKD przy obecnym stanie dyskusji teologicznej z konieczności otworzyłoby nowe rozłamy w dialogu ekumenicznym z Kościołami prawosławnymi, nie tylko w Niemczech” – napisano.

Kard. Koch poinformował, że był zaskoczony treścią nowego oświadczenia ÖAK.

„W nim, podobnie jak w [oryginalnym dokumencie], jest z pewnością wiele dobrych stwierdzeń, które jednak pozostają w sferze czysto akademickiej i nie są powiązane z konkretną rzeczywistością kościelną” – powiedział.

„Gdyby były one osadzone w tej konkretnej rzeczywistości, wiele stwierdzeń przedstawionych jako niepodważalny konsensus musiałoby zostać zakwestionowanych. Fakt, że to ugruntowanie w dużej mierze nie nastąpiło, jest tym bardziej zdumiewający, że ÖAK wielokrotnie powołuje się na prymat praktyki, ale w dużej mierze nie spełnia go”.

ÖAK przyjął dokument o interkomunii pod współprzewodnictwem Bätzinga i emerytowanego biskupa luterańskiego Martina Heina.

ÖAK został założony w 1946 roku w celu wzmocnienia więzi ekumenicznych. Jest niezależny zarówno od Konferencji Niemieckich Biskupów Katolickich, jak i od EKD, ale informuje obie te instytucje o swoich obradach.

Kard. Koch wyraził wątpliwość co do terminu wydania oświadczenia, które datowane jest na 21 grudnia.

„Kongregacja Nauki Wiary skierowała swój list do przewodniczącego niemieckiej konferencji biskupów; oczekujemy zatem odpowiedzi od niego tutaj w Rzymie” – powiedział.

Kard. Koch powiedział, że według jego najlepszego rozeznania, Bätzing poprosił ÖAK o przygotowanie oświadczenia, które pomogłoby mu sformułować odpowiedź do Kongregacji Nauki Wiary.

„Dlaczego oświadczenie liderów ÖAK zostało opublikowane pomiędzy spotkaniami komisji ekumenicznej i komisji ds. wiary, a przed zgromadzeniem plenarnym konferencji biskupów niemieckich, jest dla mnie niezrozumiałe” – skomentował.

„Moment publikacji pozostawia jednak wiele pytań”.

Facebook blokuje reklamę hospicjum perinatalnego „ze względu na kwestie społeczne”

Franciszek spotka się w Iraku z wielkim ajatollahem