w

O tym jak kardynał Puzyna Polaków od rusyfikacji ocalił i od odstąpienia od wiary katolickiej zachował – Gabriel Maciejewski, czyta Grzegorz Braun [AUDIO]

x Jan Maurycy Paweł kardynał książę biskup Puzyna
x Jan Maurycy Paweł kardynał książę biskup Puzyna

[FRANCJA] ROK 2015 – DWUDZIESTU NOWO WYŚWIĘCONYCH KSIĘŻY DLA FORMY NADZWYCZAJNEJ I TYLKO SZEŚDZIESIĘCIU OŚMIU DLA FORMY ZWYCZAJNEJ

Św. Wawrzyniec z Brindisi, wyznawca i doktor Kościoła