w

1300 LAT RÓŻNICY, DWA CUDA EUCHARYSTYCZNE – TO SAMO DNA!

Cuda eucharystyczne są z reguły niemal identyczne. Konsekrowana Hostia upada na ziemię, jest następnie umieszczana w vasculum, a po kilku dniach zauważa się, że nie ulega rozpuszczeniu jak to powinno się  normalnie stać, lecz zmienia się w tkankę mięśnia sercowego.

Podobne wydarzenie miało miejsce w Buenos Aires w 1996 roku, gdy ówczesnym biskupem pomocniczym był bp Jorge Bergolio (obecnie papież Franciszek), ordynariuszem zaś Antonio abp. Quarracino. Znaleziono Hostię, która upadła na ziemię. Niezwłocznie została umieszczona w naczyniu z wodą, aby mogła się rozpuścić. Jednak kilka dni później stwierdzono, że Hostia w ogóle się nie rozpuściła lecz przemieniła się w krwistą tkankę.

Arcybiskup Quarracino polecił biskupowi Bergolio wykonanie dokumentacji zdjęciowej krwawej Hostii, a następnie umieszczono ją w tabernakulum, żeby mogła ulec rozkładowi. Lecz trzy lata później, w 1999 roku, krwawa Hostia pozostawała nienaruszona. Wówczas powołano do zbadania Hostii w środowisku laboratoryjnym boliwijskiego neurofizjologa, dra Ricarda ca.

5 października w obecności wysłanników arcybiskupa dr Castañon pobrał fragment ciała i wysłał do Instytutu Medycyny Sądowej w San Francisco nie wyjawiając nikomu czym tak naprawdę jest dana próbka oraz skąd pochodzi. Po przeprowadzeniu testów według norm FBI, poinformowano go, że próbki stanowią fragment mięśnia sercowego, a dokładniej mięśnia lewej komory serca.

Ponadto testy wykazały, że krew zawierała ludzkie DNA tzn. że była ludzka i była rzadkiej grupy AB+ – taka sama jak znaleziona na Całunie Turyńskim

Po tych badaniach, próbkę przekazano doktorowi Frederickowi Zugibemu, cenionemu kardiologowi i patologowi medycyny sądowej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Dr Zugibe przebadał próbki, które mu przekazano. Stwierdził, że badany fragment mięśnia sercowego musi pochodzić od osoby, którą torturowano i od której dany fragment serca pobrano za jej życia, ponieważ w materiale były białe krwinki, a te umierają poza żywy organizmem.

Świadkami analizy byli dwa Australijczycy – dziennikarz Mike Willesee i adwokat Ron Tesoriero. Dopytywali doktora, ile mogą przetrwać białe krwinki, jeśli byłyby w wycinku ciała trzymanym w wodzie? Odpowiedział, że kilka minut. Kiedy dowiedział się, że materiał, który mu przekazano, znajdował się wodzie przez trzy lata, nie mógł wyjść ze zdumienia. Ponadto dr Zugibe był zaskoczony, gdy dr Castañon wyjawił mu, że badana próbka mięśnia sercowego wcześniej była Hostią.

Po przeprowadzeniu wszelkich badań porównano je z innymi próbkami pochodzącymi z innego cudu eucharystycznego, który wydarzył się w Lanciano we Włoszech w 700 roku, czyli około 1300 lat wcześniej.

Porównanie wykazało, że próbki zarówno z Buenos Aires jak i z Lanciano muszą pochodzić od tego samego człowieka. Obie próbki posiadały to samo DNA.

Kiedy dr Castañon pierwszy raz natrafił na cud eucharystyczny w 1999 roku,  był ateistą. Dzisiaj jest katolikiem.

Wrogowie Kościoła Katolickiego zawsze będą zarzucać popełnienie błędu podczas badań naukowych. Jednak te zarzuty będą opierać tylko na swoich domysłach, przypuszczeniach. Swoich oskarżeń nie poprą żadnymi dowodami. Ich celem jest wmówić ludziom, że cud eucharystyczny lub każdy inny jest niemożliwy, ponieważ nauka nie potrafi tego zjawiska wyjaśnić. Lecz jeśli nie potrafi wyjaśnić to warto skupić się na tym, co nauka stwierdza. Z faktami bowiem się nie dyskutuje. Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić!

DOPISEK:

Według Antoniego Socciego były dwa cuda eucharystyczne, w 1992 roku oraz ten opisywany powyżej z 1996. Natomiast w 1999 roku abp Bergolio zlecił zbadanie dwóch próbek, tej z 1992 i 1999.

[button width=”full” color=”red” rel=”https://pl.wikipedia.org/wiki/Cud_eucharystyczny#Cud_eucharystyczny_w_Lanciano_.28700.29″ size=”small” align=”center” target=”_blank”]PRZECZYTAJ WIĘCEJ O CUDZIE EUCHARYSTYCZNYM W LANCIANO (700)


/na podstawie churchmilitant.com – Ryan Fitzgerald oraz uzupełnione na podstawie A. Socciego z artykułu z 2013 roku

Bp Athanasius Schneider: NEOKATECHUMENAT TO KOŃ TROJAŃSKI W KOŚCIELE

[BELGIA] BRUKSELA: WKRÓTCE ZAMKNIĘCIE 36 ZE 110 KOŚCIOŁÓW, CZYLI WIOSNA KOŚCIOŁA