w

„KTO MODLI SIĘ Z HERETYKAMI, SAM STAJE SIĘ HERETYKIEM” – Wojciech Szymczak

„Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem” – św. Agaton, papież

Coraz częściej można zauważyć, że Kościół Katolicki w Polsce wdaje się w romanse z różnymi ruchami protestanckimi. Możliwość taka została im otwarta na Soborze Watykańskim II. Największym zagrożeniem są nabożeństwa ekumeniczne odbywające się w katolickich kościołach przy udziale hierarchów kościelnych, którzy jako biskupi powinni ze szczególną troską chronić powierzony im depozyt wiary.

Minęło 500 lat od niesławnego ogłoszenia 95 tez przez Marcina Lutra w Wittenberdze. Śmiem twierdzić, że 500 lat to wystarczająco dużo czasu na powrót na łono Kościoła Katolickiego. Rzymski Kościół w dzisiejszych czasach bardzo aktywnie prowadzi dialog ekumeniczny. Ma on co prawda z definicji na celu przywrócenie jedności chrześcijan, jednakże może się to stać tylko przez powrót do Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa! Dialog i pojednanie nie może odbywać się bez udziału prawdy. Gdyby protestanci tylko tego chcieli, w ciągu tych 500 lat znów bylibyśmy jednym Kościołem. Dochodzą do mnie głosy wielu wiernych, którzy czują się zbici z tropu tym co robią przedstawiciele najwyższych władz kościelnych nie tylko w Polsce, ale i w Watykanie. Świętowanie rocznicy odłączenia od Kościoła jest co najmniej niestosowne. Biskupi nie potrafią respektować prawa i karać nadużyć w swoich diecezjach, wolą natomiast zajmować się wyjazdami na rocznice reformacji oraz przyjmować i uczestniczyć w nabożeństwach protestanckich. Przedstawiciele Kościoła na spotkaniach z protestantami, jeśli takowe muszą się odbywać, powinni z całą stanowczością napominać i informować, że dialog ma prowadzić wyłącznie do tego by na powrót znaleźli się w Kościele Powszechnym.

Kościół Katolicki przez ostatnie 50 lat zbyt wielką wagę przykłada i zbyt dużo czasu traci przez „próby” porozumienia się z protestantami, niż głoszenia Słowa Bożego, czego konsekwencją jest coraz mniejsza znajomość prawd wiary i Pisma Świętego przez wiernych.

Trzeba zaznaczyć jednak, iż zdarzają się pojedyncze przypadki powrotu pastorów, szczególnie anglikańskich na łono Kościoła i właśnie w tym kierunku powinniśmy dążyć oraz modlić się by działo się to jak najczęściej.

/-/ Wojciech Szymczak

[POLSKA] MUZUŁMAŃSKA DZIEWCZYNKA DO ZAKONNICY: JAK DOROSNĘ TO CIĘ ZABIJĘ…

[WIDEO] 7 PRZYKŁADÓW TYPOWEGO ATEISTY