lifesitenews.com
w

Kto zastąpi kard. Saraha?

Po odejściu kardynała Roberta Saraha na emeryturę jako prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w Watykanie pojawia się pytanie, kto zajmie jego miejsce?

Źródła donoszą, że papież Franciszek rozważa trzy możliwe opcje.

Pierwszą z nich byłoby podniesienie arcybiskupa Arthura Roche’a, 70 lat, z rangi sekretarza kongregacji do jej prefekta.

Arcybiskup Roche został mianowany sekretarzem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przez Benedykta XVI w 2012 roku. Wcześniej, w latach 2002-2012, był przewodniczącym brytyjskiej Międzynarodowej Komisji ds. Liturgii. Pełnił także funkcję biskupa pomocniczego Westminsteru w latach 2001-2002, biskupa koadiutora Leeds w latach 2002-2004 oraz biskupa Leeds w latach 2004-2012.

Podczas pontyfikatu papieża Franciszka był pośrednikiem między papieżem Franciszkiem a kardynałem Sarahem w kwestiach liturgicznych. Powierzono mu napisanie komentarza do motu proprio Magnum Principium, które przenosiło odpowiedzialność za tłumaczenie tekstów liturgicznych na regionalne i krajowe konferencje biskupów. Komentarz ukazał się wraz z publikacją motu proprio.

W 2019 r. papież Franciszek mianował abp. Roche’a członkiem zespołu do rozpatrzenia apelacji w sprawie delicta graviora, czyli najcięższych przestępstw, którymi zajmuje się Kongregacja Nauki Wiary, a do których zalicza się nadużycia seksualne wobec nieletnich.

Drugą opcją jest biskup Claudio Maniago z Castellaneta. Maniago, lat 62, od 2015 roku jest przewodniczącym Komisji ds. liturgii Konferencji Episkopatu Włoch. Na tym stanowisku nadzorował nowe tłumaczenie na język włoski Mszału Rzymskiego, w którym znalazła się m.in. nowa wersja Ojcze nasz.

Papież Franciszek mianował biskupa Maniago członkiem Kongregacji Kultu Bożego w 2016 r.

Trzecią opcją byłby biskup Vittorio Viola z Tortony. Członek Zakonu Braci Mniejszych, 55-letni Viola, jest biskupem od 2014 roku.

Papież Franciszek wybrał Violę na biskupa, podnosząc go z funkcji przewodniczącego asyskiego Caritasu. Wcześniej był on także kustoszem papieskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Asyżu. Franciszka poznał podczas wizyty papieża w Asyżu 4 października 2013 roku, kiedy to usiadł obok niego podczas obiadu z ubogimi.

Bp Viola otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Luki Brandoliniego, jednego z najbliższych współpracowników arcybiskupa Annibale Bugniniego.

Bp Viola jest także dobrym przyjacielem biskupa Domenica Sorrentina z Asyżu, który w latach 2003-2005 był sekretarzem Kongregacji Kultu Bożego.

Papież Franciszek podobno docenił sposób, w jaki biskup Viola poradził sobie z reorganizacją parafii w Tortonie, wykazując się dużą zdolnością podejmowania decyzji. Biskup Viola był jednym z kandydatów do objęcia stanowiska arcybiskupa Genui. Papież Franciszek wybrał franciszkanina konwentualnego z Genui, o. Marca Tascę. Jednak pogłoski mówią, że papież już wcześniej podjął decyzję o powołaniu bpa Violi do Watykanu.

Meksyk: Zmarł klęcząc przed ołtarzem