w

[MEDJUGORIE] KONGREGACJA NAUKI WIARY ZAKAZUJE ROZPOWSZECHNIANIA TZW. ORĘDZI

wilk_medjugorieKongregacja Nauki i Wiary z polecenia podpisanego przez Gerharda kardynała Müllera, oficjalnie zakazała proboszczowi x. Marince Sakocie i sześciu domniemanym wizjonerom, którzy twierdzą, iż nawiedza ich zjawa Gospa od 34 lat, rozpowszechnienia treści wizji, przesłań, tzw. orędzi wewnątrz parafii w Medjugorie.

To kolosalny cios zadany „Ministerstwu Propagandy” z Medjugorie, które zwiodło setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dzięki sprawnej machinie propagandyści z Medjugorie są w stanie niemal od razu rozesłać po świecie treść fałszywych objawień we wszelkich językach, także dzięki sieciom społecznościowym i stronom poświęconym Medjugorie.

medjugorje_mapaJest to kolejny głos Kościoła Katolickiego potwierdzający wcześniejsze zakazy nałożone na niektórych wizjonerów, którzy mieli zaplanowane spotkania w wielu włoskich parafiach. Obecny zakaz wydany przez Kongregację Nauki i Wiary potwierdza opinie wydane przez Konferencję Episkopatu Jugosławii oraz lokalnego biskupa. Wcześniejsze zakazy były sukcesywnie ignorowane przez medziugorystów.

W ubiegłym roku w specjalnym raporcie dotyczącym Medjugorie stwierdzono, że nie rozpoznano „objawień” jako nadprzyrodzonych. W przeciągu kilku następnych tygodni kard. Müller wraz z Kongregacją Nauki i Wiary spotkają się, aby sformalizować swoją ocenę, przy czym przyjmuje się, iż ostatnie słowo będzie należało do papieża Franciszka, który z kolei – nie jest to żadną tajemnicą – wyraził w zawoalowanej formie swój sceptycyzm co do prawdziwości rzekomych „objawień”. Jedno natomiast można przewidzieć z duża dozą prawdopodobieństwa, że Medjugorie zostanie uznane za miejsce modlitwy, gdyż nie ulega żadnym wątpliwościom, że ci co przyjmują tam święte Sakramenty oraz oddają się modlitwie robią to w dobrej wierze.

W każdym razie, biorąc pod uwagę fakt, że „objawienia” wydają się nie mieć nadprzyrodzonego charakteru, wierni będą mieli zakaz brania udziału w „ekstazach” sześciu „wizjonerów”. Według domniemanych „objawień” domniemana „Matka Boska” zwana „Gospą” jednemu z wizjonerów zakazała rozpowszechniania swych objawień. Nie uczyniła tego wobec pozostałych „widzących”.

Jest bardzo prawdopodobne, że obecność legata papieskiego, który reprezentuje papieża, zweryfikuje przestrzeganie zasad w Medjugorie nałożonych przez Kongregację Nauki i Wiary. Ponadto biskupi nie powinni zapraszać, witać, przyjmować domniemanych „wizjonerów” w swoich parafiach jak to się działo do tej pory lecz ograniczają się do zapewnienia pielgrzymom wyruszającym do Medjugorie opieki kapłana. Pielgrzymi nie powinni ponadto traktować tychże „objawień” jako autentycznych, zobowiązani są do unikania kontaktu z rzekomymi „wizjonerami”, za to winni koncentrować się na modlitwie i przyjmowaniu sakramentów.

Medjugorie-faktyMoże nasuwać się pytanie: dlaczego Stolica Apostolska tak ostro oraz zdecydowanie reaguje w sprawie w Medjugorie? Przede wszystkim z powodu teologicznej niespójności komunikatów, tzw. „orędzi”, ze względu na ogromne przedsięwzięcia gospodarcze rzekomych „wizjonerów”, którzy zainwestowali w hotele oraz biura podróży, a następnie rozpoczęli rywalizację, która podzieliła niektórych z nich oraz ze względu na brak posłuszeństwa okazanego wobec biskupa ordynariusza Mostaru (diecezja „wizjonerów”), a także wobec papieża, który poprzez Komisję kard. Ruiniego kazał na próżno wyjawić „widzącym” dziesięć tajemnic pozornie otrzymanych od „Gospy”.

Jednym z kluczowych aspektów, który zmusił Stolicę Apostolską do tak zdecydowanej reakcji są właśnie pieniądze. Nigdy dotąd bowiem nie widziano, żeby prawdziwi wizjonerzy osiągali zyski ze swoich objawień. W tym oto momencie nasuwa się uzasadnione pytanie: czy szóstka domniemanych „wizjonerów” utrzymuje, iż widzą Matkę Boską z tej prostej przyczyny, że rzeczywiście objawienia są prawdziwe, czy tylko kłamią, ponieważ każde rzekome „objawienie” przyczynia się do większej ilości pielgrzymów podróżujących z pomocą medjugorskich biur podróży i zatrzymując się w ich hotelach?

JESTEM KATOLEM / Rorate Caeli / Francesca Romana

W Polsce tubą propagandową rozpowszechniającą fałszywe objawienia jest m.in. strona „W obronie wiary i Tradycji” linkująca do wielu stron na bieżąco informujących o rzekomych „objawieniach”, „wizjonerach” etc., a także sama publikująca szkodliwe treści.

Więcej o fałszywości objawień, kulisach oraz historii Medjugorie, mogą Państwo przeczytać tutaj: Oszustwo Medjugorie.

[KRESY] Pomóżmy naszym Rodakom z Kresów uczącym się w Polsce

O ZAPOTRZEBOWANIU NA ŚWIECKICH NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY – bp Athanasius Schneider: