w

MODLITWA DZIECI Z BLISKIEGO WSCHODU, ŻEBY NIE CIERPIAŁY DŁUGO PODCZAS ŚMIERCI I NIE ZAPARŁY SIĘ PANA JEZUSA

Dzieci świadome śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie grozi im w każdej  chwili ze strony opętańczych wyznawców islamu, którzy każdego dnia  dopuszczają się bestialskich mordów na niewinnych chrześcijanach,  modlą się mniej więcej takimi słowami:

Panie Jezu,
kiedy już nadejdzie nasza śmierć,
spraw, abyśmy nie cierpieli długo
i abyśmy się nigdy Ciebie nie zaparli…
Amen.

[WIDEO] CZY KATOLICY I PROTESTANCI WIERZĄ W TEGO SAMEGO JEZUSA? – Michael Voris

[WIDEO] FAŁSZYWA „ARCHEOLOGIA” – KS. DR ROMAN KNEBLEWSKI