w

Najwięcej cytatów Franciszka w najnowszej encyklice Franciszka

Sharon Kabel przeanalizowała najnowszą encyklikę Franciszka pt. Fratelli tutti. Okazuje się, że Franciszek pobił rekord w cytowaniu samego siebie, a także w ilości użytych słów w encyklikach licząc co najmniej od Leona XIII.

Papież Franciszek prześcignął dotychczasowego rekordzistę w średniej ilości słów w encyklikach, mianowicie św. Jana Pawła II.

Sharon Kabel / Dokumenty papieskie /

Na 288 cytatów aż 60 procent to cytowanie samego siebie.

Encyklika Fratelli tutti jak w przypadku publikacji Franciszka, wywołała kontrowersje ze względu na zrywanie z Tradycją Kościoła Katolickiego i formułowanie autorskich poglądów sprzecznych z odwiecznym Magisterium.

Franciszek wyraźnie stwierdza, że główną inspiracją do napisania encykliki był muzułmański imam. Wygląda na to, że Franciszek jest pierwszym papieżem, któ®y inspiruje się przywódcą religijnym szatańskiego islamu.

„W tej encyklice pragnąłem zebrać wiele z tych wypowiedzi, umieszczając je w szerszym kontekście refleksji. Ponadto, o ile przy redakcji Laudato si’ inspiracją był dla mnie mój brat Bartłomiej, Patriarcha Prawosławny, który z wielką siłą postulował troskę o rzeczywistość stworzoną, to w tym przypadku czułem się w sposób szczególny zachęcony przez Wielkiego Imama Ahmada Al-Tayyeba, którego spotkałem w Abu Zabi, aby przypomnieć, że Bóg „stworzył wszystkich ludzi równymi w prawach, obowiązkach i godności, i powołał ich, aby żyli razem jako bracia i siostry”

Jak zauważa katolicki komentator Altieri, papież wypowiada się przeciwko wojnie sprawiedliwej stwierdzając: „także św. Augustyn, który opracował ideę wojny sprawiedliwej, której dzisiaj już nie popieramy, powiedział: największym tytułem do chwały jest właśnie unicestwienie wojny słowem, zamiast zabijania ludzi mieczem, i poprzez pokój, a nie wojnę, zabiegać o pokój lub jego utrzymanie

Z kolei ks. James Martin SJ na łamach „America Magazine” (magazyn wspierający kampanię prezydencką proaborcyjnego Joe’a Bidena) oświadcza, że Franciszek wprowadza nowe nauczanie dotyczące kary śmierci potępiając ją bez wyjątku.

Papież Franciszek w encyklice pisze:

Dziś mówimy wyraźnie, że kara śmierci jest niedopuszczalna i Kościół angażuje się z determinacją, postulując jej zniesienie na całym świecie.

Jest to jawne zaprzeczenie nauczaniu Kościoła Katolickiego. Św. Augystyn jak i św. Tomasz z Akwinu popierali karę śmierci, który oznajmia:

„Tego rodzaju grzeszników, od których raczej szkody spodziewać się można dla innych aniżeli poprawy, zarówno prawo boskie jak i ludzkie nakazuje skazywać na śmierć. Czyniąc to, sędzia kieruje się nie nienawiścią, lecz miłością, dla dobra społeczeństwa, które ma większą wartość niż życie jednostki. Co więcej, śmierć wymierzona przez sędziego przynosi pożytek grzesznikowi: jest ekspiacją za winy, jeśli się nawróci, a kładzie kres winie, jeśli się nie nawróci, ponieważ odbiera się mu możność dalszego dokonywania występków” (II–II, q. 25, a. 6, ad 2)”.

W historii Kościoła byli papieże, których postępowanie stało w sprzeczności z nauczaniem Matki Kościoła, ale nie zmieniali tego nauczania ani o jotę. Franciszek niestety występuje przeciwko Tradycji, formułuje nowe nauczanie stojące w opozycji do odwiecznego Magisterium Kościoła Katolickiego.

[USA] Po fali ataków na kościoły biskupi wzywają do zwiększenia środków na bezpieczeństwo

Bp Juan Rodolfo Laise: Komunia na rękę, czyli historia nieposłuszeństwa