Od lewej: biskup Peter Kohlgraf z Moguncji, kardynał Rainer Maria Woelki z Kolonii i biskup Franz-Josef Bode z Osnabrück. Źródło: diecezja Mainz / arcybiskup Kolonii / diecezja Osnabrück.
w

NIEMIECCY BISKUPI ZNOWU NIEPOSŁUSZNI! CHCĄ, ŻEBY ŚWIECCY RZĄDZILI PARAFIAMI

Świeccy mają rządzić parafiami, a nie proboszczowie. 35 parafii zamiast 800 – Niemcy

STRESZCZENIE:

  • Niemiecki Episkopat nie chce podporządkować się Stolicy Apostolskiej.
  • Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała dokument potwierdzający, że na czele parafii i nią zarządzać mogą wyłącznie kapłani katoliccy.
  • Niemieccy hierarchowie w większości domagają się możliwości obsadzania osób świeckich na stanowiskach administratorów parafii.
  • W diecezji Trewiru postanowiono zmniejszyć ilość parafii z 800 do 35. Watykan zablokował tę decyzję.

Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała 20 lipca bieżącego roku dokument wzywający parafie na całym świecie, aby stały się ośrodkami ewangelizacji. Podkreślono również, że zgodnie z prawem kanonicznym tylko kapłani mogą kierować duszpasterstwem parafialnym.

W toczącej się debacie na temat roli świeckich w Kościele w Niemczech, biskupi tego kraju odpowiedzieli na instrukcję Watykanu zarówno pozytywnie, jak i krytycznie.

Uwagi biskupów były odpowiedzią na czerwcową decyzję Watykanu o zablokowaniu działań diecezji Trewiru, które to polegały na zmniejszeniu ilości parafii z 800 do 35.

Kardynał Rainer Maria Woelki z Kolonii powiedział, że jest „wdzięczny” za działania Watykanu.

W oświadczeniu z 22 lipca kard. Woelki podziękował papieżowi Franciszkowi za „liczne sugestie dotyczące misyjnego przebudzenia Kościoła”. 

Powiedział: 

Jednocześnie [dokument] przypomina nam o fundamentalnych prawdach naszej wiary, o których możemy zapominać szczególnie w Niemczech, gdy jesteśmy zbyt zajęci sobą. To nie my „tworzymy” Kościół i nie jest to również „nasz” Kościół, ale Kościół Jezusa Chrystusa. Ustanowił go sam Pan, a wraz z nim sakramenty i kapłaństwo urzędowe.

Rainer Maria kard. Woelki

ZWOLENNICY MODERNIZMU KONTRATAKUJĄ

Jednakże biskup Franz-Josef Bode z Osnabrück, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, określił instrukcję jako „silny hamulec motywacji i docenienia usług świeckich”

W oświadczeniu wydanym w środę bp Bode powiedział, że obawia się, iż dokument zatytułowany „Duszpasterskie nawrócenie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła” wskazuje na „nawrócenie do klerykalizacji”.

Powiedział, że instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa była dla biskupów „całkowitym zaskoczeniem”. Wyraził żal, że Rzym nie wykazał „wcześniejszego kontaktu z rzeczywistością”, ani też nie zwracał większej uwagi na „często przywoływaną” koncepcję synodalności.

Obawiam się, że normy, jakkolwiek wiążące, nie będą skuteczne, jeśli są w rzeczywistości w dużej mierze przestarzałe.

biskup Franciszek-Józef Bode

– powiedział. 


Biskup Bode bronił wprowadzenia nowych „modeli przywództwa” w swojej diecezji, które wyraźnie przewidują nadzór nad parafiami przez osoby świeckie. 

Zaznaczył, że w instrukcji jest napisane, że jest to dopuszczalne tylko tymczasowo, w nagłych wypadkach, ale dodał: 

Jestem zdania, że taka potrzeba będzie trwała w wielu miejscach naszego kraju.

biskup Franciszek-Józef Bode

Powiedział: 

Niestety, ta instrukcja jest tak silnym hamulcem motywacyjnym i doceniającym posługę świeckich, że jestem bardzo zaniepokojony tym, w jaki sposób w takich warunkach mamy znaleźć nowych zaangażowanych chrześcijan i jak możemy nadal towarzyszyć i wspierać dobrze naszych duszpasterzy.

biskup Franciszek-Józef Bode

Wystąpił także w obronie kontrowersyjnej „drogi synodalnej” Kościoła niemieckiego, która gromadzi świeckich i biskupów w celu omówienia czterech głównych tematów: sposobu sprawowania władzy w Kościele; moralności seksualnej; kapłaństwa i roli kobiet.

Stwierdził: 

To sprawia, że nasza «droga synodalna» w Niemczech jest tym bardziej potrzebna, ponieważ właśnie te kwestie eklezjologiczne są przedmiotem problemu. Pytanie, jak może wyglądać «Kościół partycypacyjny»? Jak ma wyglądać posługa kapłańska, aby była rozumiana i mogła istnieć dzisiaj oraz jak kobiety i mężczyźni mogą razem kształtować Kościół?Tylko ta droga synodalna może być odpowiedzią na to rzymskie wezwanie.

biskup Franciszek-Józef Bode

ZNAKI CZASU, CZYLI LAICYZACJA KOŚCIOŁA

Biskup Peter Kohlgraf z Moguncji stwierdził, że instrukcja stanowiła „ingerencję” w jego posługę biskupią, której „nie mógł tak łatwo zaakceptować”.

W środowym oświadczeniu oznajmił, że kwestionowana instrukcja przewiduje połączenie parafii w jego diecezji w ramach projektu znanego jako „Droga duszpasterska”.

Jak wyjaśnił, od samego początku „droga duszpasterska” była rozumiana jako „droga duchowa”. 

Głównym pytaniem duchowym jest to, jak można przeżywać i głosić przesłanie Ewangelii w dzisiejszych warunkach? Nie jest to możliwe bez dobrego spojrzenia na „znaki czasu” i zinterpretowania ich w duchu Ewangelii. 

Biskup Piotr Kohlgraf

– powiedział.

Ubolewał, że każda fuzja parafii najwyraźniej wymagałaby zatwierdzenia przez Watykan, który – jak sam oznajmił – prawdopodobnie odrzuci plany powołania świeckich do zarządzania połączonymi parafiami.

Dyrektorzy administracyjni, których planujemy powołać, prawdopodobnie nie pasują do rzymskich idei.

Biskup Piotr Kohlgraf

– powiedział. 

Wyraził również zaniepokojenie, że księża w jego diecezji byliby w takim przypadku przeciążeni biurokracją.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Niemiec stwierdził, że instrukcje Watykanu będą „uważnie przestudiowane”.


PERTRAKTACJE

Biskup Georg Bätzing z Limburga
/ Bistum Limburg.

Niemal miesiąc później, bo 24 sierpnia Konferencja Episkopatu Niemiec zapowiedziała, że przyjmie zaproszenie Watykanu do omówienia nowych instrukcji dotyczących parafii. 

Zasugerowano także, że w delegacji będą też świeccy „reprezentujących trwający w Niemczech «proces synodalny»”. Będzie o to zabiegał biskup Jerzy Bätzing z Limburga, który będzie reprezentował stronę niemiecką.


/cna

DZIECIOBÓJSTWO JEST AKCEPTOWALNE DLA 90% BELGIJSKICH LEKARZY I PERSONELU PRACUJĄCYCH NA OIOM-ie

[WIDEO] CZY CEL UŚWIĘCA ŚRODKI?