Azoo Raja / Aid to the Church in Need UK
w

Pakistańska katoliczka uwolniona z rąk porywacza, który wziął z nią ślub

Arzoo Raja, 13-letnia katoliczka z Pakistanu, którą rzekomo porwał 44-letni mężczyzna, zmuszony do przejścia na islam, i która wyszła za mąż, została odzyskana i znajduje się w areszcie ochronnym.

Raja, która pochodzi z Karaczi, została porwana w ciągu dnia 13 października przez 44.letniego Alego Azhara. Rodzice Radży zostali poinformowani dzień później przez policję, że ich córka przeszła na islam i wyszła za mąż za Azhara, rzekomo z własnej woli.

Jej rodzice złożyli raport policyjny, a Jibran Nasir, prawnik rodziny, powiedział, że rodzice dziewczynki złożyli w jej imieniu petycję o molestowanie pod koniec października.

Dwa tygodnie po jej uprowadzeniu, 27 października, Sąd Najwyższy w Sindh, na podstawie zeznań dziewczyny, która powiedziała, że ma 18 lat, orzekł, że małżeństwo jest ważne i że Azhar nie zostanie aresztowany.

2 listopada Sąd Najwyższy wycofał się i nakazał policji odnalezienie nastolatki, jak donosiło BBC. Odzyskano ją tego samego dnia. Raja pozostanie w areszcie ochronnym do czasu rozprawy sądowej 5 listopada. Azhar został aresztowany tego samego dnia i miał stawić się w sądzie 3 listopada.

Dokumentacja wykazała, że Raja urodziła się w 2007 r. i ma 13 lat.

Małżeństwa dzieci są technicznie nielegalne w Pakistanie, ale sądy zazwyczaj nie egzekwują tych przepisów. Szariat, który jest stosowany w niektórych orzeczeniach sądowych w Pakistanie, pozwala na zawarcie małżeństwa przez dziecko po pierwszym okresie menstruacyjnym.

Około 400 osób protestowało przeciwko tej decyzji w kościele katolickim św. Patryka w Karaczi, chrześcijanie w innych częściach kraju również protestowali. Pomoc dla Kościoła w Potrzebie ,organizacja która wspiera prześladowanych chrześcijan, zapewniła pomoc prawną i wsparcie w tej sprawie.

O. Saleh Diego, wikariusz generalny Archidiecezji Karaczi, potępił sąd za wydanie orzeczenia bez należytego zbadania okoliczności.

„Cokolwiek wydarzyło się w sądzie, było haniebne i godne pożałowania”. To wszystko było kłamstwem, że dziewczyna była posłana do przytułku”, powiedział o. Diego.

„Sąd, nie sprawdzając ani nie określając wieku Arzoo, orzekł na korzyść porywaczy.”

Wikariusz generalny powiedział, że w Pakistanie istnieje „niepokojąca tendencja” do przymusowego nawracania katolickich dziewczynek na islam.

„Mniejszości religijne mieszkające w Pakistanie obawiają się o przyszłość swoich córek, które przechodzą na islam”, powiedział.

„Ale dlaczego tylko dziewczęta? Czy nasi chłopcy nie są wystarczająco dobrzy do nawrócenia na religię? Dlaczego nie są tak łatwo nawracani?” – pyta.

W lutym Sąd Najwyższy w Sindh orzekł, że małżeństwo 14.letniej dziewczynki, która została porwana, zmuszona do poślubienia porywacza i nawrócenia się na islam, nie było naruszeniem ustawy Sindh Child Marriage Restraint Act.

Sąd uznał, że skoro dziewczynka przeżyła swój pierwszy okres menstruacyjny, małżeństwo było legalne.

Pakistańską religią państwową jest islam, a około 97 procent ludności to muzułmanie.

W grudniu 2018 r. Departament Stanu USA oznaczył ten kraj po raz pierwszy jako „kraj szczególnej troski”.

W sierpniu 2019 r. przywódcy katoliccy i inni przywódcy religijni podpisali wspólną rezolucję zachęcającą rząd pakistański do przyjęcia polityki ochrony mniejszości religijnych. Zawierała ona 10 zaleceń mających na celu ochronę praw mniejszości i kobiet, a wśród jej sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele społeczności muzułmańskich, hinduistycznych, sikhijskich i bahaickich.

Pierwszy punkt przyjęty we wspólnej rezolucji wzywa do ustanowienia minimalnego wieku małżeńskiego na poziomie 18 lat; obecny wiek małżeński dla kobiet wynosi obecnie 16 lat.

Przywódcy religijni zauważyli również, że „nie ma przymusowego nawrócenia według Świętego Koranu”. Na tej podstawie wzywali do wprowadzenia przepisów przeciwko uprowadzeniom, przemocy seksualnej, a następnie przymusowemu nawróceniu na islam, które ich zdaniem nie propagują „prawdziwego ducha islamu”.

/CNA

„Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji” – abp Stanisław Gądecki.

Ponad 700 dzieci zamordowano z powodu nowej ustawy aborcyjnej w Irlandii Płn.