w

PAŃSTWO ISLAMSKIE: PAPIEŻ NIE MA RACJI. TO NAKAZANA PRZEZ ALLAHA WOJNA MIĘDZY MUZUŁMANAMI I NIEWIERNYMI!

Na słowa Franciszka:

Świat jest w stanie wojny, bo utracił pokój. Jest wojna interesów, pieniędzy, wojna o zasoby naturalne, wojna o dominację nad ludźmi. Niektórzy mogą myśleć, że to wojna religii. Ale tak nie jest. Wszystkie religie chcą pokoju.

Tak zwane Państwo Islamskie odpowiedziało:

To nakazana przez Allaha wojna między muzułmanami i niewiernymi. Prowadzenie dżihadu, szerzenie władzy Allaha mieczem – to obowiązek, który znajduje się w Koranie, to słowo naszego Pana.

Twierdzenia papieża, że islam to religia pokoju, ISIS nazywa:

Diabelską międzyreligijną fantazją daleką od prawdy.

W piśmie Dabiq, które pełni rolę propagandowej tuby Państwa Islamskiego oznajmiono również:

Podczas gdy poprzedni papieże wypowiadali się przeciwko islamowi ze względu na rzeczywistość, wobec której stawali, opartą na wzajemnej wrogości między pogańskimi chrześcijanami i monoteistycznymi muzułmanami, ostatni papieże, a zwłaszcza papież Franciszek, podjęli próbę stworzenia obrazu przyjaźni, starając się odwrócić masy muzułmanów od obowiązku prowadzenia dżihadu przeciwko niewierze.

W artykule wspomniano wypowiedź Benedykta XVI na temat islamu, że w islamie nie ma rozdziału pomiędzy polityką i religią. Państwo Islamskie przyznaje Benedyktowi XVI rację i stwierdza, że posiada on o wiele większą wiedzę o islamie niż zachodni „imamowie” (w oryginale słowo wzięte w cudzysłów”) lub nauczyciele na tzw. „islamskich” (w oryginale słowo wzięte w cudzysłów”) uniwersytetach.

Benedykt XVI – poprzednik Franciszka – wyjaśnił na przykład, że demokracja jest „sprzeczna z istotą islamu, w którym nie ma rozdziału sfery politycznej od sfery religijnej, co chrześcijaństwo miało od początku”. Pomimo bycia kłamcą, na pewno powiedział prawdę w tej sprawie – demokracja jest niewątpliwie sprzeczna z istotą islamu. Pokazał w ten sposób, że wielu odstępców od islamu, podobnie jak wielu „imamów” na Zachodzie oraz nauczycieli na tak zwanych „islamskich” uniwersytetach, posiada o wiele mniejszą wiedzę o islamie niż niewierny Benedykt XVI.

ISIS odniosło się także do poczynań Franciszka wobec homoseksualizmu:

Całkowicie ignorując doktrynę swojego Kościoła oceniającą homoseksualistów jako ludzi niemoralnych za perwersyjne akty sodomii, Franciszek znów zboczył z drogi religii na rzecz opinii publicznej.

Państwo Islamskie stwierdziło też coś, co przeciwnicy islamizacji Europy mówią od dawna:

Krew niewiernych musi być rozlewana. Przykazanie jest jasne – zabijać niewiernych – jak powiedział Allah, „potem zabijajcie politeistów, gdziekolwiek ich znajdziecie.

ISIS nazywa katolików politeistami, a muzułmanów monoteistami.


jestem-katolem.pl/chnnews.pl/Dabiq/Christian Today/Breitbart.com/express.co.uk

[WIDEO] LIBERALIZM KATOLICKI – x. Jacek Międlar CM

UTALENTOWANY CHŁOPIEC Z ZESPOŁEM DOWNA: EMMANUEL BISHOP