w

Pierwsza kobieta podsekretarzem synodu, podobno zakonnica…

Papież Franciszek mianował hiszpańskiego księdza i francuską siostrę zakonną podsekretarzami Synodu Biskupów.

Jest to pierwszy przypadek, gdy kobieta zajmuje stanowisko tego szczebla w sekretariacie generalnym Synodu Biskupów.

O. Luis Marín de San Martín i s. Nathalie Becquart zastąpią biskupa Fabio Fabene, który w styczniu został mianowany sekretarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (KSK).

Współpracując z sekretarzem generalnym kardynałem Mario Grechem, Marín i Becquart przygotują zbliżający się synod o synodalności, zaplanowany na październik 2022 roku.

W wywiadzie dla Vatican News kardynał Grech powiedział, że na tym stanowisku Becquart będzie głosowała w przyszłych synodach obok innych członków z prawem głosu, którymi są biskupi, księża i niektórzy zakonnicy.

Podczas synodu o młodzieży w 2018 r. niektórzy pytali, dlaczego zakonnice i kobiety konsekrowane nie mogły głosować nad dokumentem końcowym synodu.

Zgodnie z normami kanonicznymi regulującymi synody biskupów, tylko duchowni – czyli diakoni, kapłani lub biskupi – mogą być głosującymi członkami.

Grech zauważył 6 lutego, że „podczas ostatnich synodów liczni ojcowie synodalni podkreślali potrzebę, aby cały Kościół zastanowił się nad miejscem i rolą kobiet w Kościele”.

„Nawet papież Franciszek kilkakrotnie podkreślał wagę tego, by kobiety były bardziej zaangażowane w procesy rozeznawania i podejmowania decyzji w Kościele” – powiedział.

„Już podczas ostatnich synodów wzrosła liczba kobiet uczestniczących w charakterze ekspertów lub audytorów. Wraz z nominacją s. Nathalie Becquart i możliwością, że będzie ona uczestniczyć z prawem głosu, drzwi zostały otwarte” – stwierdził Grech. „Zobaczymy wtedy, jakie inne kroki mogą być podjęte w przyszłości”.

S. Nathalie Becquart, lat 51, jest członkinią Zgromadzenia w Xavieres od 1995 roku.

Jest jednym z pięciu konsultantów, z których cztery to kobiety, do sekretariatu generalnego Synodu Biskupów, od 2019 roku.

Ze względu na rozległe doświadczenie w duszpasterstwie młodzieży, Becquart była zaangażowana w przygotowania do Synodu Biskupów na temat młodzieży, wiary i rozeznawania powołania w 2018 r., była koordynatorem generalnym spotkania przedsynodalnego i uczestniczyła w nim jako audytor.

W latach 2012-2018 była dyrektorem krajowej służby biskupów francuskich ds. ewangelizacji młodzieży i powołań.

Marín, lat 59, pochodzi z Madrytu w Hiszpanii, jest kapłanem Zakonu św. Jest asystentem generalnym i archiwistą generalnym augustianów, pracującym w kurii generalnej zakonu w Rzymie, która znajduje się tuż obok Placu św. Piotra w Rzymie. Jest także przewodniczącym Institutum Spiritualitatis Augustinianae.

Jako profesor teologii, Marín wykładał na uniwersytecie i w kilku ośrodkach augustiańskich w Hiszpanii. Był także wychowawcą w seminarium, radcą prowincjalnym i przeorem klasztoru.

Jako podsekretarz Synodu Biskupów, Marín zostanie biskupem tytularnym diecezji Suliana.

Kardynał Grech powiedział, że Marín „ma ogromne doświadczenie w towarzyszeniu wspólnotom w procesach decyzyjnych, a jego znajomość Soboru Watykańskiego II będzie cenna, aby korzenie drogi synodalnej pozostawały zawsze obecne.”

Zauważył też, że nominacja Marína i Becquarta „niewątpliwie” doprowadzi do innych zmian w strukturze sekretariatu generalnego Synodu Biskupów.

„Chciałbym, aby nasza trójka, a także wszyscy pracownicy Sekretariatu Synodu, pracowali w tym samym duchu współpracy i doświadczali nowego stylu przywództwa 'synodalnego'” – powiedział – „przywództwa służby, które jest mniej klerykalne i hierarchiczne, które pozwala na uczestnictwo i współodpowiedzialność, nie rezygnując jednocześnie z powierzonych im obowiązków”.

Burmistrz z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej zamknął Bazylikę z XIV wieku

Biskup nawoływał do soboru ws. kapłaństwa kobiet. Złożył rezygnację