w

[KRESY] Pomóżmy naszym Rodakom z Kresów uczącym się w Polsce

witajcie-w-domu

Liceum Polonijne to szkoła w której uczy się 107 młodych Polaków pochodzących z Kresów. Ze względu na niewystarczające wsparcie instytucji państwowych szkole co roku brakuje środków na wiele rzeczy, głównie na wyżywienie uczniów. By od września uczniowie w dalszym ciągu mogli uczyć się w Warszawie, szkoła potrzebuje 91 548 złotych na pokrycie zaległych faktur za wyżywienie w roku szkolnym 2014/2015. Ostateczny termin mija na początku sierpnia. Dlatego wystartowała akcja #TakaSytuacja mająca na celu zebranie potrzebnej kwoty. Ułatwia to strona www.takasytuacja.info.

Dyrektor liceum, p. Ewa Petrykiewicz tłumaczy:

– Zapewniamy uczniom całodobową opiekę, wyżywienie i program wychowawczy. Po wybuchu kryzysu na Ukrainie przygarnęliśmy kilkudziesięciu Polaków mieszkających na terenach objętych wojną. Uważam, że to naszym rodakom po prostu się należy. Jesteśmy to także winni ich przodkom, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Dyrekcja szkoły wystosowała apel o wsparcie w wysokości np. 36,75 zł. Dlaczego tyle?

– Taki jest koszt zapewnienia 7 posiłków jednemu uczniowi. Wierzymy, że to kwota, którą większość ludzi dobrej woli może przeznaczyć na cele dobroczynne i nie obciąży zbyt mocno domowego budżetu.

Wysokie koszty funkcjonowania szkoły to skutek niewystarczającego wsparcia ze strony państwa i samorządu, mimo ciągłych próśb i zabiegów. Szkoła musi wynajmować budynek, bursy dla uczniów, a wyżywienie zlecać firmie cateringowej. Dlatego bez gigantycznego zaangażowania, jakim wykazują się zwykli Polacy wspierający liceum finansowo – szkoły już dawno by nie było.

Liceum Polonijne plasuje się na 44. miejscu w Warszawie w rankingu „Perspektyw”. Uczniowie wywodzą się z 8 krajów: Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, czy Kazachstanu. Zdają maturę w języku polskim (chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią dobrze rozmawiać po polsku). Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin polonijnych na Wschodzie. Ich rodziców nie stać na ponoszenie takich opłat czesnego, szczególnie tych rodzin z terenów objętych wojną.

/informacja prasowa/

POMÓŻ LICEUM POLONIJNEMU

PIUS XII O SKROMNOŚCI I KOBIECYCH STROJACH

[MEDJUGORIE] KONGREGACJA NAUKI WIARY ZAKAZUJE ROZPOWSZECHNIANIA TZW. ORĘDZI