Prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie, 2019 / Evan El-Amin/Shutterstock
w

Prezydent Donald Trump upamiętnia św. Tomasza Becketa!

Biały Dom opublikował we wtorek odezwę chwalącą św. Tomasza Becketa, angielskiego arcybiskupa, który zmarł 850 lat temu w wyniku konfliktu z królem Henrykiem II o prawa Kościoła.

„Zanim Magna Carta została sporządzona, zanim prawo do swobodnego praktykowania religii zostało zapisane jako pierwsza wolność Ameryki w naszej chwalebnej Konstytucji, Tomasz oddał swoje życie, aby, jak powiedział, „Kościół osiągnął wolność i pokój”, Prezydent Donald Trump napisał w proklamacji z 29 grudnia.

„Aby uczcić pamięć Thomasa Becketa, należy zaprzestać zbrodni przeciwko ludziom wierzącym, uwolnić więźniów sumienia, uchylić prawa ograniczające wolność wyznania i przekonań, a bezbronni i uciskani muszą być chronieni”. Nie można dopuścić do tego, aby tyrania i morderstwa, które wstrząsnęły sumieniem w średniowieczu, powtórzyły się kiedykolwiek. Tak długo jak Ameryka będzie istnieć, zawsze będziemy bronić wolności religijnej”.

Modlimy się za wierzących wszędzie tam, gdzie cierpią prześladowania za swoją wiarę. Szczególnie modlimy się za ich odważnych i inspirujących pasterzy – jak kardynał Joseph Zen z Hongkongu i pastor Wang Yi z Chengdu – którzy są niestrudzonymi świadkami nadziei

– dodał Trump.

Becket urodził się w XII wieku i stał się ekspertem w dziedzinie prawa kanonicznego i cywilnego, a ostatecznie został Lordem Kanclerzem Anglii. Jednak po roku 1162, kiedy został arcybiskupem Canterbury, skonfliktował się z królem Henrykiem II o autonomię Kościoła w Anglii. Becket i król spierali się o wolność duchownych od sądów świeckich, a w 1164 r. o konstytucje z Clarendon, zbiór ustaw uchwalonych przez Henryka II w celu ograniczenia władzy papieskiej i sądów kościelnych w Anglii.

Becket nie zaakceptował ustaw z Clarendon i został na krótko wygnany. W dniu 29 grudnia 1170 r. rycerze popierający króla Henryka zamordowali Becketa w katedrze w Canterbury, krótko po tym jak biskup odmówił nieszpory.

„Kiedy arcybiskup odmówił zgody na ingerencję króla w sprawy Kościoła, Tomasz Becket stanął na rozdrożu Kościoła i państwa. To stanowisko, po wiekach religijnego ucisku i wojen religijnych organizowanych na terenie całej Europy przez państwa, doprowadziło w końcu do ustanowienia wolności religijnej w Nowym Świecie”, stwierdził Trump.

„Męczeństwo Thomasa Becketa zmieniło bieg historii. Ostatecznie spowodowało to liczne konstytucyjne ograniczenia władzy państwa nad Kościołem na całym Zachodzie. W Anglii, morderstwo Becketa doprowadziło do deklaracji Magna Carta 45 lat później: „Angielski Kościół będzie wolny, a jego prawa będą nieograniczone, a wolności nie zostaną naruszone”.

„Śmierć Thomasa Becketa jest potężnym i ponadczasowym przypomnieniem dla każdego Amerykanina, że nasza wolność od prześladowań religijnych nie jest zwykłym luksusem czy przypadkiem historii, ale raczej istotnym elementem naszej wolności. Jest naszym bezcennym skarbem i dziedzictwem. I został kupiony krwią męczenników”, dodał prezydent.

Oświadczenie Trumpa wzywało do położenia kresu prześladowaniom religijnym w miejscach pracy.

Społeczeństwo bez religii nie może się rozwijać. Naród bez wiary nie może wytrzymać – bo sprawiedliwość, dobroć i pokój nie mogą zwyciężyć bez łaski Bożej

– podsumował.

Proaborcyjny gubernator wetuje proaborcyjną ustawę

Kolejny biskup porwany w Nigerii