w

Proaborcyjny gubernator wetuje proaborcyjną ustawę

Charlie Baker, proaborcyjny gubernator Massachusetts, zawetował ustawę, która miała zalegalizować aborcję aż do urodzenia i obniżała wiek dziewczynek uprawnionych do aborcji do 16 lat, aby te mogły dokonywać aborcji bez wiedzy lub zgody rodziców.

We wtorek, 22 grudnia, Izba Stanowa i Senat wysłały projekt ustawy do gubernatora Charliego Bakera, odrzucając zmiany, które wprowadził na początku tego miesiąca, aby ograniczyć rozwój późnej aborcji i wymagać zgody rodziców, zanim nieletnie dziewczęta otrzymają aborcję.

Wyjaśniając swoją decyzję o zawetowaniu ustawy, Baker nalegał, że chociaż popiera aborcję „nie może poprzeć tych części tej ustawy, która rozszerzają dostępność późnej aborcji i pozwala nieletnim w wieku 16 i 17 lat na przeprowadzenie aborcji bez zgody rodzica lub opiekuna”.

Na początku roku, Konferencja Katolicka w Massachusetts stwierdziła, że projekt ustawy, „jeśli zostanie uchwalony, rozszerzy dostęp do aborcji w Massachusetts”.

„Najbardziej niepokojący jest fakt, że zgodnie z tymi przepisami, kobiety będą miały większy dostęp do późnej aborcji przez cały okres ciąży, bez szczególnego ustawowego wymogu, aby lekarz używał ratującego życie sprzętu medycznego, jeśli dziecko urodzi się żywe”.

Konferencja Katolicka w Massachusetts nie zareagowała jeszcze na weto gubernatora, podczas gdy ustawodawca już na początku 2021 roku zapowiedział, że podejmie starania w celu uchylenia weta, co będzie wymagało większości dwóch trzecich głosów zarówno w Izbie Stanu, jak i w Senacie.

Projekt ustawy, nazwany przez zwolenników ustawy ROE, został przyjęty w Izbie Stanowej przez 107-50 członków, podczas gdy głosowanie w Senacie nie zostało zliczone.

/CNA

❤️Abp Fulton J. Sheen o Bożym Narodzeniu ❤️

Prezydent Donald Trump upamiętnia św. Tomasza Becketa!