w

Profanacje w Łodzi – Ruch Odnowy w Duchu Świętym – Sławomir Kapica

Dla tych, którzy sądzą, że wydarzenia profanacyjne w Łodzi, chociaż mają harmonogram cykliczny i konsekwentny, są jednak czymś w rodzaju wypadku przy pracy i są niechlubnym wyjątkiem pośród aktywności innych grup charyzmatycznych, dedykuję niniejszą notatkę.

Nie ma lepszej metody w pozyskiwaniu prawdy, jak korzystanie z bezpośrednich wypowiedzi / deklaracji osób, o których się mówi.

Na początek informacja z oficjalnej strony oo. jezuitów nt. o. R. Recława:

Następnie specjalizację z teologii robił w Paryżu, gdzie przyglądał się szczególnie funkcjonowaniu nowych wspólnot charyzmatycznych.

Oznacza to, że o. R. Recław nie jest błądzącym amatorem, lecz bardzo dobrze przygotowanym profesjonalistą.Ponieważ O. Recław jest następcą o. Kozłowskiego, warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie

http://www.kozlowski.jezuici.pl/zyciorys

W 1980 r. został oddelegowany do pracy w parafii św. Szczepana w Warszawie. Katechizował i opiekował się założoną przez siebie grupę Odnowy w Duchu Świętym, jednocześnie studiując katechetykę na Akademii Teologii Katolickiej. Od roku 1982 do 1984 pracował w Piotrkowie Trybunalskim jako duszpasterz, katecheta oraz założyciel i opiekun grup Odnowy Charyzmatycznej. W latach 1985 do 1987 r. posługiwał w Toruniu, przy kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, pomagając w duszpasterstwie akademickim i prowadząc grupy Odnowy Charyzmatycznej. Tam, dnia 2 lutego 1987 r. złożył swoje ostatnie śluby.

Od roku 1987 ponownie rozpoczął pracę w Łodzi, najpierw jako wikariusz w parafii Najśw. Imienia Jezus, a następnie od 7 września 1988 r. do 27 września 1997 r. jako przełożony i proboszcz. Okres łódzki był dla niego przede wszystkim czasem zaangażowania się w Odnowę Charyzmatyczną. Założył Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, który skupia przy sobie cztery grupy modlitewne, Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym i Zespół Ewangelizacyjny Mocni w Duchu. Przez wiele lat był dyrektorem, a także koordynatorem Krajowej Rady Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym na region łódzki.

na stronie:

http://wspolnota.mocniwduchu.pl/o-jozef-kozlowski-sj

Ojciec Józef był jednym z prekursorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Był człowiekiem ogarniętym pasją głoszenia Dobrej Nowiny, nieustannie szukał nowych dróg ewangelizacji – w nowych miejscach i w nowy sposób. Wszędzie tam, dokąd jeździł wraz ze swoimi świeckimi współpracownikami, gdzie prowadził rekolekcje  i spotkania ewangelizacyjne – powstawały nowe grupy Odnowy w Duchu Świętym.

Ponieżej zamieszczam link do wypowiedzi osoby obecnie odpowiedzialnej za prowadzenie zespołu Mocni w Duchu oraz za wydarzenia w kościele oo. jezuitów w Łodzi, które od niedawna stały się wiadome dla wielu:

Z wypowiedzi tej wynika, że łódzki ośrodek jest ośrodkiem wiodącym, formacyjnym, najstarszym w Polsce, i że to on (ten ośrodek) wytycza kierunki rozwoju dla innych.

/-/ Sławomir Kapica / fb.com

[POLSKA] KURIA BIAŁOSTOCKA PRZEPRASZA ZA MSZĘ ŚW. Z UDZIAŁEM ONR

[WIDEO] Ks. Jacek Międlar: Kazanie w Katedrze Białostockiej z okazji 82 rocznicy powstania ONR