w

Przewodniczący Episkopatu Niemiec: „’Nie odmawiam Komunii protestantowi”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec powiedział w czwartek, że nadal będzie udzielał Komunii Świętej protestantom, którzy o nią poproszą.

Biskup Georg Bätzing powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej 25 lutego, że konieczne jest poszanowanie „osobistej decyzji sumienia” tych, którzy chcą przyjąć Komunię.

Bätzing odpowiedział na pytanie dotyczące kontrowersyjnej propozycji „wspólnoty posiłku eucharystycznego” pomiędzy katolikami i protestantami.

Propozycja ta została złożona przez Ekumeniczną Grupę Studyjną Teologów Protestanckich i Katolickich (znaną pod niemieckimi inicjałami, ÖAK) w dokumencie z 2019 roku zatytułowanym „Razem przy Stole Pańskim”.

ÖAK przyjęła ten tekst pod współprzewodnictwem Bätzinga i emerytowanego biskupa luterańskiego Martina Heina.

Zapytany, jak zareagowałby, gdyby przyszedł do niego protestant chcący przyjąć Komunię św., odpowiedział: „Nie mam z tym żadnych problemów i widzę siebie w zgodzie z dokumentami papieskimi”.

59-letni biskup dodał, że jest to już „praktyka” w Niemczech „w każdą niedzielę” i że księża w jego diecezji Limburg nie poniosą negatywnych konsekwencji, jeśli taki przypadek zostanie mu zgłoszony.

Podkreślił, że nie należy „po prostu zapraszać wszystkich”. O ile jednak ogólne zaproszenie do przyjęcia Eucharystii jest niedozwolone, o tyle zaznaczył, że ważne jest, by okazać „szacunek dla osobistej decyzji sumienia osoby” pragnącej Komunii.

„Nie odmawiam Komunii Świętej protestantowi, jeśli o nią prosi” – powiedział.

ÖAK został założony w 1946 roku, aby wzmocnić więzi ekumeniczne. Jest niezależny zarówno od konferencji niemieckich biskupów katolickich, jak i od Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), organizacji reprezentującej 20 grup protestanckich. ÖAK informuje jednak oba te ciała o swoich obradach.

Dokument ÖAK wzbudził zaniepokojenie w Watykanie, co spowodowało interwencję Kongregacji Nauki Wiary (KNW) we wrześniu 2020 roku.

W czterostronicowej krytyce i liście do Bätzinga, kongregacja doktrynalna podkreśliła, że między protestantami i katolikami pozostały znaczące różnice w rozumieniu Eucharystii i posługi.

„Różnice doktrynalne są nadal tak istotne, że obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii” – napisano.

„Dokument nie może więc służyć jako przewodnik dla indywidualnej decyzji sumienia o zbliżaniu się do Eucharystii”.

KNW przestrzegł przed jakimikolwiek krokami w kierunku interkomunii między katolikami a członkami EKD.

Po interwencji Watykanu, Bätzing potwierdził swój pogląd, że interkomunia z protestantami powinna być możliwa.

Kardynał Kurt Koch, prefekt Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, również wyraził poważne zastrzeżenia co do propozycji „wspólnoty posiłku eucharystycznego”.

Na czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się praktycznie z powodu pandemii koronawirusa, Bätzing podkreślił swoje wielkie nadzieje związane z „Drogą Synodalną”, procesem, w którym uczestniczą niemieccy świeccy i biskupi, aby przedyskutować cztery główne tematy: sposób sprawowania władzy w Kościele, moralność seksualną, kapłaństwo i rolę kobiet.

Przemawiał on na zakończenie wiosennego zebrania plenarnego biskupów, na którym wybrano teolog Beate Gilles na pierwszą kobietę sekretarza generalnego niemieckiej konferencji biskupów.

Niemieccy biskupi wzywają do zmiany Katechizmu w sprawie homoseksualizmu

Meksyk: Zmarł klęcząc przed ołtarzem