Więcej treści

 • KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  „O przedziwna odmiano! BÓG staje się człowiekiem, Sędzia się odmienia w Ojca, zagniewany w łaskawego. Czy możesz być większe ukazanie łaski? Grzechy nasze Boga czyniły surowym Sędzią, a miłość Jego ku grzesznym z Sędziego uczyniła Ojcem naszym łaskawym: Narodzenie z Ojca od wieków dało Mu pioruny, któreby na grzesznych rzucał; Narodzenie w czasie z Matki dało Mu łzy, któremiby twarde grzeszących serca miękczył. O dziwna odmiana! O niewysłowiona łaska!” Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  Mówiłem przeszłych niedziel: będą udręczeni niesprawiedliwi od oblicza Sędziego, będą udręczeni od niesprawiedliwi od oblicza własnego, teraz mówię: będą udręczeni niesprawiedliwi od głosu Sędziowskiego (Psalm 103) „avoce tonitrui tui formidabunt”. Bardziej niżeli grom wielki ostatni dekret z ust Sędziego wypadający, ich przerazi, którego ile jest słów, tyle straszliwych piorunów i tyle będzie punktów uwagi naszej. ‘Jdźcie przeklęci’, to punkt pierwszy; dokąd? idźcie ‘w ogień’, to punkt drugi; w jaki ogień? w ogień ‘wieczny’, to punkt trzeci. Ad M.D. Gloriam. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA DRUGĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  A nietylko liczba grzechów, ale i rodzaje w szczegulności widziec sie dadzą wieksze, sprośniejsze jedne nad drugie. Staną przed oczyma twemi z jedney strony jakoby woyska nie przeliczone, kłamstwa, obłudne i zdradliwe mowy; staną z drugiey strony wszystkie nieformności, lubieżności, ale na różne kompanie podług rodzaju swego coraz brzydszego podzielone; staną liczne półki niesprawiedliwych zysków, lichwiarskich wynalazków, nieporządney chciwości przemysłów; dopieroż jedenże i ten sam grzech w inney coraz gromadzie złości obaczysz; naprzykład: cudzołóstwo stanie między grzechami cieleśności, toż samo cudzołóstwo stanie miedzy grzechami niesprawiedliwości, dla ciężkich krzywd, które z niego bliźniemu pochodzą, toż samo stanie miedzy grzechami wiarołostwa, dla złamaney poprzysiężoney wiary. Więcej

  Czytaj więcej

 • KAZANIE NA PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU – KAZANIA NIEDZIELNE X. WAWRZYŃCA RYDZEWSKIEGO SI – 1770

  W ogrodzie Getsemańskim Słowo rzekł do żołnierzy, którzy Go poimać mieli: Jam jest którego szukacie, a oni natychmiast poszli wstecz, i o ziemię są rzuceni; jeżeli to zdziałał, kiedy sam miał być sądzonym, czegoż nie sprawi, gdy sam sądzić przyjdzie? Jeżeli w pokorze, w podłości ukrytego znieść niemogli jako zniosą w Majestacie swoim jaśniejącego? Więcej

  Czytaj więcej