Więcej treści

  • SKĄD POCHODZĄ CHOROBY I JAK SIĘ W NICH ZACHOWAĆ – KS. J. FISCHER

    Skąd pochodzą choroby? Choroby sa w ogólności mówiąc jednym ze skutków grzechu pierworodnego. Przed grzechem nie chorowali pierwsi rodzice nasi; dopiero gdy zgrzeczyli, rzekł Bóg do Adama: „W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z którejeś powstał”, a do Ewy: „Rozmnożę nędze twoje, – z boleścią rodzić będziesz dziatki” (Gen. 1, 16). – i temi słowy między innemi karami zapowiedział ludziom, że będą podlegali chorobom. Więcej

    Czytaj więcej