Ks. Zachary Boazman po udzielonym chrzcie / Archidiecezja Oklahoma City
w

[USA] Kolejny ksiądz, który nie był prawdziwym księdzem, bo miał nieważny chrzest! Przez diakona!

W Stanach Zjednoczonych pojawił się drugi przypadek mężczyzny, który uważał się za ważnie ochrzczonego katolika i wyświęconego kapłana katolickiego, a w rzeczywistości musiał „ponownie przyjąć” wszystkie sakramenty święte, łącznie ze święceniami kapłańskimi, po tym jak odkrył, że jego chrzest był nieważny.

Ks. Zachary Boazman, ksiądz z archidiecezji Oklahoma City, uważał, że został ważnie wyświęcony w 2019 roku. Jednak w sierpniu Kongregacja Nauki Wiary w Watykanie wydała notę doktrynalną przypominającą katolikom, że chrzest nie jest ważny, jeśli udzielający chrztu zmienił słowa, czyli formułę chrztu z „Ja ciebie chrzczę” na „My ciebie chrzcimy”.

Ks. Boazman, który został ochrzczony w innej diecezji w 1992 roku, obejrzał nagranie wideo ze swojego chrztu po ogłoszeniu przez Watykan wspomnianej noty i odkrył, że diakon, który udzielał mu chrztu, użył nieważnego sformułowania „My ciebie chrzcimy”.

List z 14 września wysłany do księży, diakonów i personelu archidiecezji Oklahoma City i przekazany dla CNA (Katolicka Agencja Informacyjna) mówi, że po swoim odkryciu ks. Boazman „natychmiast skontaktował się z arcybiskupem Paulem Coakleyem w celu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania wskazówek”.

Ponieważ chrzest ks. Boazmana nie był ważny, kolejne sakramenty, które przyjął: pokuta, Komunia św., bierzmowanie, święcenia kapłańskie – również były udzielone nieważnie. 

Jego nieważny chrzest unieważnił również wiele sakramentów, które sprawował lub których udzielał przed ważnymi święceniami kapłańskimi, w tym Msze św., Spowiedzi święte. Nieważnymi były również niektóre małżeństwa, gdzie małżonkowie składali przysięgę małżeńską w obecności Zacharego Boazmana.

Kluczowym wyjątkiem od tej reguły są chrzty św. udzielane przez ks. Boazmana, ponieważ chrzest może być ważnie udzielony przez każdego, kto stosuje prawidłową formułę i właściwą intencję.

W ciągu kilku dni od odkrycia ks. Boazmana, został on ważnie ochrzczony jako katolik i ważnie wyświęcony na kapłana katolickiego.

Aby rozwiązać ten problem, ks. Boazman został ochrzczony, bierzmowany i przyjął Eucharystię 8 września w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Oklahoma City.

– poinformowała archidiecezja w komunikacie. 

Został wyświęcony przez arcybiskupa Coakleya na przejściowego diakona i kapłana 12 września, także w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu.

– czytamy.

To było bolesne doświadczenie dla księdza Zacharego, ale z wdziękiem i cierpliwością sobie z nim poradził.

– napisał abp Coakley.

Jestem pewien, że miniony tydzień, choć niepokojący, jeszcze bardziej wzmocni postanowienie księdza Zacharego, by służyć ludowi Bożemu i jeszcze głębiej docenić dar kapłaństwa.

Archidiecezja Oklahoma City zauważyła, że abp Coakley usankcjonował lub zatwierdził małżeństwa, których świadkiem był ks. Boazman przed jego ważnymi święceniami w zeszłym tygodniu. 

Archidiecezja Oklahoma City zachęca każdego, kto miał obawy dotyczące sakramentów, których udzielał ks Boazman przed jego ważnymi święceniami, aby zadzwonił do archidiecezji.

Ks. Boazman nie jest jedynym księdzem, który niedawno odkrył, że nie był nawet katolikiem, nie mówiąc już o byciu księdzu.

W sierpniu bieżącego roku, wkrótce po ogłoszeniu przez Watykan noty doktrynalnej, ks. Mateusz Hood z archidiecezji Detroit przypomniał sobie nagranie z własnego chrztu, że udzielający mu chrztu diakon powiedział: „My Ciebie chrzcimy…”.

Ks. Hood skontaktował się z archidiecezją Detroit i po ważnie udzielonym chrzcie i przyjęciu ważnych sakramentów pokuty, Komunii św., bierzmowania i święceń diakonatu, 17 sierpnia przyjął ważne święcenia kapłańskie. 

Historia ks. Hooda wzbudziła wśród niektórych katolików zaniepokojenie tym, czy ich własne chrzty są ważne. Kościół Katolicki zwykle zakłada, że sakrament jest ważny, chyba że istnieją dowody przeciwne, takie jak nagrania wideo z chrztów ks. Boazmana i ks. Hooda.

Podczas gdy Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że chrzty udzielane zgodnie z formułą „Chrzcimy” są nieważne, inna kongregacja watykańska wcześniej zajęła przeciwne stanowisko.

List wysłany do diecezji przez podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i opublikowany w periodyku „Odpowiedzi rzymskie i opinie doradcze CLSA” z 2003 r. dotyczył formuły „My ciebie chrzcimy”.

„Użycie pierwszej osoby w liczbie mnogiej zamiast liczby pojedynczej (…) nie podważa ważności udzielonego chrztu. Oznacza to, że jeśli trzy Osoby Boskie są specjalnie nazwane Ojcem, Synem i Duchem Świętym, użycie pierwszej osoby liczby mnogiej nie unieważnia udzielenia Sakramentu”.

Obowiązkiem celebransa chrztu jest udzielenie sakramentu w sposób zgodny z prawem i ważny, a wszelkie wykroczenia, takie jak to, które są opisywane, powinny być natychmiast zgłaszane miejscowemu biskupowi.

Jednak sierpniowy list Kongregacji Nauki Wiary, w którym stwierdzono, że takie chrzty są zawsze nieważne, skłonił niektórych biskupów Stanów Zjednoczonych do zastanowienia się, co zrobić z chrztami, które wcześniej uważano za nielegalne, a w rzeczywistości były nieważne.

Archidiecezja Detroit wydała wskazówki duszpasterskie dla każdego mającego obawy, co do swojego chrztu św.

„…teologia jest nauką, która bada to, co Bóg nam powiedział, a jeśli chodzi o sakramenty, musi istnieć nie tylko właściwa intencja udzielającego, ale także właściwa „materia” i „forma” (słowa / gesty – takie jak nalewanie lub zanurzanie w wodzie przez wypowiadającego słowa)” – napisała archidiecezja Detroit na swojej stronie internetowej.

„O ile Bóg „troszczy się o to , możemy ufać, że Bóg pomoże tym, których serca są na Niego otwarte. Jednak możemy mieć dużo większą pewność siebie, wzmacniając się sakramentami, które nam powierzył” – dodała archidiecezja.

„Rzeczywiście, wszystkie inne sakramenty zwiększają i wzmacniają łaskę uświęcającą duszy. Widać więc, że łaska uświęcająca jest skarbem nad skarbami i powinniśmy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić integralność sakramentów i być bardzo blisko nich – przyjmując je jak najczęściej”.

/ Catholic News Agency

[USA] Lekarz usuwał macice zdrowym imigrantkom

NETFLIX TRACI KLIENTÓW PO PREMIERZE FILMU „CUTIES”