Papież Franciszek wyświęca 10 mężczyzn do kapłaństwa 7 maja 2017 r. Źródło: Daniel Ibáñez / CNA.
w

[USA] MYŚLAŁ, ŻE JEST KSIĘDZEM, A NIE BYŁ NAWET OCHRZCZONY! WSZYSTKO PRZEZ DIAKONA

Jeśli myślisz, że jesteś księdzem, a w rzeczywistości nim nie jesteś, to masz problem. Chrzest, którego udzieliłeś – jest ważny. A bierzmowanie? Już nie. Msze święte, które odprawiałeś były nieważne. Ani nawet rozgrzeszenie, ani namaszczenie, których udzielałeś – też są nieważne. Małżeństwa? No cóż… To skomplikowane. W przypadku niektórych tak, w przypadku niektórych nie. To zależy od papierkowej roboty.

NIEWAŻNY CHRZEST

Ks. Mateusz Hood z archidiecezji Detroit przekonał się o tym na własnej skórze. Myślał, że został wyświęcony na katolickiego kapłana w 2017 roku. Od tamtego czasu pełnił swą posługę kapłańską. 

Tego lata dowiedział się jednak, że wcale nie jest księdzem. ani nawet ochrzczony.

Jeśli mężczyzna zapragnie zostać księdzem, musi wpierw zostać diakonem. Natomiast, żeby stać się diakonem, należy przyjąć chrzest święty.

Oczywiście ks. Mateusz Hood myślał, że został ochrzczony jako dziecko. Lecz w sierpniu bieżącego roku przeczytał komunikat wydany przez Kongregację Nauki Wiary, w którym zawarto informację, iż zmiana słów wypowiadanych przez kapłana podczas obrzędu chrztu, czyni go nieważnym. 

Jeżeli ksiądz udzielający chrztu mówi „My ciebie chrzcimy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” w miejsce „Ja ciebie chrzczę…”, to taki chrzest jest nieważny.

Ks. Hood przypomniał sobie film z własnej ceremonii chrztu i uświadomił sobie, że diakon użył słów „my ciebie chrzcimy…”.

W tym momencie ks. Hood wiedział, że jego chrzest jest nieważny.

CO DALEJ?

Kościół Katolicki zakłada, że sakrament jest ważny, chyba że istnieją udowodnione przeciwskazania. Można nawet przypuszczać, że ks. Mateusz Hood został ważnie ochrzczony, ale ma film, który poświadcza nieważność chrztu.

Ksiądz Hood poinformował o tym swoją archidiecezję. Musiał zostać wyświęcony. Jednak najpierw przyjął chrzest, bierzmowanie oraz sakrament Eucharystii. Odbył rekolekcje i dopiero wtedy został wyświęcony na diakona. 

17 sierpnia Mateusz Hood został kapłanem katolickim. Tym razem na serio. I na wieczność!

O tym wszystkim poinformowała archidiecezja detroitowska w liście wydanym 22 sierpnia br.

14 LAT NIEPOSŁUSZEŃSTWA DIAKONA STAŁEGO!

Archidiecezja wydała również przewodnik, w którym wyjaśnia, że osoby, których małżeństwa celebrował ks. Hood, powinny skontaktować się ze swoją parafią. 

Są również podejmowane wysiłki, ażeby skontaktować się z innymi osobami, które otrzymały nieważny chrzest z rąk diakona Marka Sprengera. To właśnie on nieważnie ochrzcił ks. Mateusza Hooda.

Uważa się, że w ciągu 14 lat w parafii pw. św. Anastazji w Troy w stanie Michigan diakon Mark Springer również w przypadku innych udzielał chrztów stosując tę samą nieważną formułę, która jest karygodnym odstępstwem od rytuału chrztu.

W przewodniku wyjaśniono także, że rozgrzeszenia udzielone przez ks. Hooda mających miejsce przed jego ważnymi święceniami, same w sobie były nieważne. Jednak jak podkreślono: „możemy być pewni, że wszyscy ci, którzy w dobrej wierze zwrócili się do ks. Hooda, aby się wyspowiadać, nie odeszli bez łaski i przebaczenia Boga”.

Zaznaczono jednak: 

„Jeśli pamiętasz jakiekolwiek grzechy ciężkie (śmiertelne), które wyznałeś ojcu Hoodowi zanim został ważnie wyświęcony, a nie byłeś jeszcze u ponownej spowiedzi, musisz ponownie się z nich wyspowiadać, wyjaśniając każdemu księdzu, co się zdarzyło. Jeśli nie możesz sobie przypomnieć, czy wyznałeś jakieś grzechy ciężkie, powinieneś również o tym wspomnieć podczas kolejnej spowiedzi św. Rozgrzeszenie będzie obejmowało wszystkie te grzechy i zapewni ci spokój ducha”.

Archidiecezja detroitowska poinformowała, że pierwszy raz dowiedziała się o nieposłuszeństwie diakona Springera używającego nieautoryzowanej formuły chrztu w 1999 roku. Diakon wówczas został poinstruowany, aby przestał odchodzić od tekstów liturgicznych. 

Archidiecezja oznajmiła że chociaż formuła używana przez Springera była nielegalna, to wierzono, że chrzty których udzielił Springer są ważne, aż do wydania komunikatu przez Watykan.

Diakon Marek Springer jest obecnie na emeryturze i „nie pełni już czynnej posługi” – poinformowano wiernych.

Ks. Hood jest został nowym proboszczem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Utica, w stanie Michigan.

ŁAMANIE PRZEPISÓW LITURGICZNYCH TO BRAK MIŁOŚCI DO KOŚCIOŁA

Jest to doskonały przykład na to jak liturgiczne improwizacje modernistów potrafią siać nie tylko zgorszenie, ale i zamęt, a wszystkiego tego źródłem jest nieposłuszeństwo.

Argumenty emocjonalne autorów aberracji liturgicznych nie są żadnymi argumentami, a odchodzenie od przepisów liturgicznych jest oznaką braku miłości do Kościoła, która wyrażana jest między innymi wiernością przepisom liturgicznym.

W Polsce, tak jak w krajach zachodnich, coraz częściej dochodzi do poważnych nadużyć liturgicznych, do bratania się hierarchów Świętego Kościoła z heretykami oraz do akceptowania szerzonych i utrwalanych błędów oraz odstępstw przez grupy wewnątrzkościelne.

/cna

[WARSZAWA] KOLEJNE OCALONE DZIECKO W OKNIE ŻYCIA – ŚREDNIOWIECZNY WYNALAZEK

DZIECIOBÓJSTWO JEST AKCEPTOWALNE DLA 90% BELGIJSKICH LEKARZY I PERSONELU PRACUJĄCYCH NA OIOM-ie