w

W Austrii mniejszy spadek wiernych w 2020 niż w 2019

Według oficjalnych danych opublikowanych w środę, w 2020 roku Kościół katolicki w Austrii opuściło mniej osób niż w roku poprzednim.

Nowe statystyki, opublikowane 13 stycznia, pokazują, że w 2020 roku 58 535 wiernych formalnie opuściło Kościół w porównaniu z 67.794 w 2019 roku – jest to spadek o 13,7%.

Wszystkie diecezje austriackie odnotowały spadek liczby osób opuszczających Kościół. Przewidywano, że ze względu na epidemię koronawirusa, liczba ta będzie większa.

W sumie liczba katolików w Austrii spadła o około 1,5%, z 4,98 mln w 2019 roku do 4,91 mln w 2020 roku.

Władze kościelne poinformowały, że w 2020 roku do Kościoła powróciło lub przystąpiło do niego po raz pierwszy 3 807 osób – o 28,7% mniej niż w 2019 roku, kiedy liczba przystępujących wynosiła 4 898 osób.

Ponadto 461 osób skorzystało z „prawa do wycofania się” w 2020 roku. Osoby powołujące się na to prawo – po niemiecku nazywane „Recht auf Widerruf” – początkowo deklarowały zamiar odejścia z Kościoła, ale po skontaktowaniu się z urzędnikami kościelnymi w ciągu trzech miesięcy zdecydowały się nie podejmować tego kroku.

„W każdym razie decydujące znaczenie dla niewielkiego spadku liczby katolików ma nie tylko stosunek rezygnacji do liczby przyjęć do Kościoła, ale przede wszystkim stosunek chrztów do liczby zgonów i przyjazdów do wyjazdów”, stwierdziła Konferencja Biskupów.

Inne obszary Kościoła austriackiego przeciwstawiają się tendencji spadkowej.

W listopadzie archidiecezja wiedeńska ogłosiła wzrost liczby mężczyzn kształcących się do kapłaństwa.

Jesienią tego roku czternastu nowych kandydatów wstąpiło do trzech seminariów archidiecezjalnych. Jedenastu z nich pochodzi z archidiecezji wiedeńskiej, pozostali trzej z diecezji Eisenstadt i St. Pölten.

Przed szczepieniem: 0 zgonów z powodu COVID19. Po: śmierć na COVID19

W Irlandii aresztowano trzech mężczyzn za transmisję Mszy św. Groźby wobec księży