Katedra św. Pawła - Pittsburgh. Credit: Tupungato/Shutterstock
w

W Pensylwanii likwidują parafie. Było 188, ma być mniej niż 60!

Diecezja Pittsburghska ogłosiła, że na początku przyszłego roku rozpocznie trzecią rundę fuzji parafii, zmniejszając liczbę obecnych ze 107 do 81 parafii.

Fuzje wejdą w życie 4 stycznia, tworząc 14 parafii z obecnych 40 parafii. Fuzja jest najnowszym krokiem w inicjatywie diecezji „On Mission for The Church Alive”.

„Jest to kluczowy czas dla naszej diecezji, ponieważ planujemy przyszłość Kościoła w Pittsburghu”

– powiedział bp David Zubik w oświadczeniu z 28 listopada.

„Południowo-zachodnia Pensylwania jest radykalnie inna niż 100, 50, 20, a nawet 10 lat temu, jednak dzieło Kościoła i nasze wezwanie od Boga, by nieść wszystkim Jego miłość, trwa nadal tak samo mocno jak zawsze” – powiedział biskup.

„W miarę jak podejmujemy wyzwania, przed którymi stajemy dziś w Kościele, świadectwo wspólnej pracy i wzrastania odzwierciedla jedność Ciała Chrystusa, która jest niezbędna dla naszej misji”.

Każde połączenie odbywa się po konsultacji z parafianami i na prośbę księdza-administratora każdej z grup, która została zatwierdzona przez diecezjalną Radę Księży i Wikariuszy Generalnych.

Fuzja jest najnowszym krokiem w inicjatywie „On Mission for The Church Alive”, która reorganizuje parafie. Inicjatywa została rozpoczęta, gdy liczba parafii wynosiła 188, a ostatecznym celem jest mniej niż 60 parafii.

Inicjatywa planowania strategicznego diecezji rozpoczęła się w 2015 roku, częściowo w odpowiedzi na spadek frekwencji na Mszy św., trudności finansowe niektórych parafii i mniejszą liczbę księży.

Sytuację zaostrzyło sprawozdanie wielkiego jury Pensylwanii z 2018 roku, w którym szczegółowo opisano zarzuty nadużyć seksualnych w sześciu z ośmiu diecezji Pensylwanii, w tym w Pittsburghu. CBS Pittsburgh poinformował wcześniej w tym roku, że od czasu opublikowania raportu frekwencja spadła o 9%, a darowizny o 11%.

W liście do parafian, Zubik podkreślił, że fuzje, choć trudne, są niezbędne do wzmocnienia lokalnych posług Kościoła i uczynienia ich bardziej efektywnymi w przyszłości.

„To nie było proste zadanie. Jezus nigdy nie obiecywał, że łatwo będzie nieść innym swoje przesłanie o miłości i miłosierdziu. Jasne było, że ofiara będzie konieczna” – powiedział biskup.

„Jednakże, stawiacie swoją nową parafię na bardziej efektywną posługę, zaspokajając potrzeby finansowe, dzieląc się zasobami i pozwalając duchownym skupić się na pracy duchowej, do której zostali wyświęceni”, kontynuował.

„Dzięki waszej wierze w Jezusa i umocnieniu przez Ducha Świętego, zapraszam was do ciepłego przyjęcia i służenia sobie nawzajem, gdy staniecie się jedną rodziną parafialną”.

/ CNA

W Belgii na Mszę św. nie pójdziesz. Boże Narodzenie w domu. Biskupi protestują!

Aborcja wraca do Dakoty Południowej w USA po 7 miesiącach przerwy