Kardynał Angelo Becciu, 2015 / Alan Holdren / CNA
w

[WATYKAN] Co dla kard. Becciu oznacza utracenie praw kardynalskich?

W czwartek wieczorem 24 września Watykan ogłosił, że kard. Angelo Becciu zrezygnował z praw przyznanych członkom Kolegium Kardynałów, ale nie sprecyzował, jakie prawa kardynał utracił.

Analiza poprzednich przypadków kardynałów, którzy zrzekli się swoich praw, może dać pewne wyobrażenie o tym, co to oznacza dla kard. Becciu, który jest uwikłany w zarzuty nadużyć finansowych , którym zaprzeczył na konferencji prasowej 25 września.

W 2015 roku papież Franciszek przyjął podobną rezygnację od szkockiego kardynała Keitha O’Briena, który w 2013 roku przyznał się do seryjnych nadużyć seksualnych. W rezultacie kard. O’Brien przestał uczestniczyć w publicznych wydarzeniach kościelnych i stracił prawo do udziału w konklawe.

Wówczas kard. Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynałów, wyjaśnił, że kard. O’Brien zrezygnował z praw i prerogatyw określonych w kanonach 349, 353 i 356 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

Kanony te dotyczą zdolności kardynała do uczestniczenia w konklawe, konsystorzu i współpracy z papieżem. 

Prawa opisane w kan. 349 obejmują udział w wyborze papieża oraz pomoc obecnemu papieżowi w codziennej trosce o Kościół powszechny.

Kanon 353 dotyczy zdolności kardynała do uczestniczenia w konsystorzach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

Konsystorz to zebranie kardynałów, które odbywa się, gdy papież potrzebuje rady w jakiejś ważnej sprawie lub aby ogłosić jakąś decyzję. Często wiąże się to z powoływaniem nowych kardynałów. Papież Franciszek używał dotychczas konsystorza jako swego rodzaju rady doradczej w sprawach podstawowych, zwołując nadzwyczajne konsystorze w sprawach reformy rodziny i kurii.

Wreszcie kanon 356 stwierdza, że kardynałowie są zobowiązani do czynnej współpracy z papieżem, wymaga się od nich zamieszkania w Rzymie, chyba że zajmują stanowisko biskupa diecezjalnego. 

Należy zauważyć, że kiedy Theodore McCarrick zrezygnował z zasiadania w kolegium kardynalskim w dniu 28 lipca 2018 r., papież Franciszek również dodatkowo zawiesił McCarricka w pełnieniu jakiejkolwiek publicznej posługi i polecił mu przestrzegać życia modlitwy i pokuty z powodu poważnych zarzutów kierowanych pod jego adresem. 

Podczas gdy kard. O’Brien, aż do swojej śmierci w 2018 roku, żył w warunkach podobnych do tych, które obowiązywały kard. McCarricka, szkocki prałat mógł zachować tytuł kardynała.

W przypadku McCarricka papież Franciszek zastosował zawieszenie a divinis , które zgodnie z kanonem 1333 Kodeksu Prawa Kanonicznego zabrania mu wykonywania czynności w zakresie władzy porządkowej i rządzenia oraz wykonywania praw i funkcji związanych z jego urzędem.

Po tym, jak Kongregacja Nauki Wiary uznała McCarricka za winnego nagabywania w sakramencie spowiedzi i grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu z nieletnimi i dorosłymi, McCarrick został laicyzowany w 2019 roku.

Chociaż trzy przypadki utraty praw przez kardynałów miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat, nie jest to nowe zjawisko, choć wciąż rzadkie w historii Kościoła.

W 1927 r. francuski jezuita kardynał Louis Billot zrezygnował z zasiadania w Kolegium Kardynałów po spotkaniu z papieżem Piusem XI. Jego rezygnacja została przyjęta przez papieża osiem dni później. 

Rezygnacja Billota jest analogiczna do sytuacji Becciu, ponieważ nie wiąże się z zarzutami o nadużycia seksualne.

Becciu służył jako „sostituto”, czyli urzędnik drugiego stopnia w Sekretariacie Stanu w latach 2011-2018, kiedy papież Franciszek mianował go kardynałem i przeniósł do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

Podczas swojej kadencji na tym stanowisku był powiązany z wieloma skandalami finansowymi, ostatnio z inwestycją Sekretariatu o wartości setek milionów euro u włoskiego biznesmena Rafaelle’a Mincionego oraz kontrowersyjnym zakupem londyńskiego budynku.

Zakon Maltański powiedział dla CNA, że oczekuje oficjalnych informacji, czy kard. Becciu pozostanie osobistym delegatem papieża w trakcie zmian.

Od 25 września Stolica Apostolska nie wyjaśniła jeszcze, jakie prawa utracił kardynał Becciu, a sam kard. Becciu pozostaje nadal kardynałem.

/ Catholic News Agency

[WŁOCHY] Skradziono relikwię św. Jana Pawła II – seria włamań do kościołów

[USA] Zdewastowano chaldejską katedrę 'Biden 2020′ – seria ataków na kościoły w USA