Cavee/Shutterstock
w

Watykan wspiera biskupa w sprawie przyjmowania Komunii św. do ust

Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego napisał w zeszłym miesiącu do jednego z wnioskodawców, który odrzucił jego apelację od decyzji biskupa Knoxville o zakazie tymczasowego przyjmowania Komunii św. na język z powodu pandemii koronawirusowej.

Zgromadzenie „otrzymało i uważnie przeanalizowało [tę] petycję, odwołując się od decyzji biskupa Richarda F. Stika o zawieszeniu przyjmowania Komunii św. na język podczas publicznych Mszy św. w całej diecezji Knoxville na czas trwania stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego pandemią koronaawirusa” – napisał arcybiskup Arthur Roche 13 listopada do składającego petycję, którego nazwisko zostało zaczerpnięte z publicznie dostępnej kopii listu.

Arcybiskup Roche, sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zacytował list wysłany w sierpniu przez prefekta Kongregacji, Kardynała Roberta Saraha, w którym kardynał napisał: „w trudnych czasach (np. wojny, pandemie), biskupi i konferencje episkopatu mogą wydać tymczasowe normy, których należy przestrzegać… Środki te wydane przez konferencje episkopatu i biskupów wygasają, gdy sytuacja powróci do normy”.

Roche zinterpretował ten list jako mówiący, że normy tymczasowe mogą być „nawet wyraźnie, jak w tym przypadku, zawieszone na wszelki wymagany czas, przyjęcie Komunii św. na język podczas publicznej celebracji Mszy św.”.

„Dykasteria niniejszym działa w celu potwierdzenia decyzji biskupa Stika i tym samym odrzuca Waszą prośbę o jej zmianę”, napisał arcybiskup Roche. Odrzucenie petycji sugeruje zmianę polityki lub uzasadnienia przez kongregację.

W lipcu 2009 r., podczas pandemii świńskiej grypy, Zgromadzenie odpowiedziało na podobne zapytanie dotyczące prawa do przyjmowania Komunii św. na język, przypominając, że instrukcja Redemptionis sacramentum z 2004 r. „jasno określa”, że każdy wierny ma zawsze prawo do przyjmowania Komunii św. na język i że odmowa Komunii św. któremukolwiek z wiernych nie jest przez prawo jest zabroniona.

Instrukcja z 2004 roku, wydana w niektórych sprawach, których należy przestrzegać lub których należy unikać w odniesieniu do Najświętszej Eucharystii, stwierdza, że „każdy wierny ma zawsze prawo do przyjęcia Komunii świętej na język, według własnego wyboru”.

Pod koniec listopada bp Stika zniósł ograniczenie w przyjmowaniu Komunii na język. Nałożył je, gdy zezwolił na wznowienie publicznych Mszy św. w diecezji pod koniec maja.

„Decyzja o zawieszeniu udzielania Komunii św. na język była dla mnie trudna i rozumiem zaniepokojenie niektórych naszych duchownych i świeckich moimi działaniami” – powiedział bp Stika 11 grudnia. „Byliśmy jednak we wczesnej fazie tej pandemii i mieliśmy do czynienia z dużą niepewnością. Czułem, że jestem upoważniony do podjęcia sumiennej decyzji dla bezpieczeństwa wszystkich – świeckich i naszego duchowieństwa. “

W marcu Archidiecezja Portland w Oregonie stwierdziła, że ryzyko przeniesienia zakażenia przy przyjmowaniu na język lub rękę jest „mniej więcej równe”.

Podobnie, Diecezja Springfield w Illinois stwierdziła wcześniej w tym roku, że „Biorąc pod uwagę istniejące wytyczne Kościoła w tym zakresie (patrz Redemptionis Sacramentum, nr 92) oraz uznając różne sądy i wrażliwość zaangażowanych ekspertów, uważamy, że przy dodatkowych środkach ostrożności wymienionych tutaj, obawy przeniesienia koronawirus podczas udzielania Komunii św. na do ust są bez nieuzasadnionego ryzyka”.

/ CNA

Hiszpańscy biskupi wzywają do postu z powodu projektu ustawy legalizującej eutanazji

Pogrzeb zamordowanych 640 nienarodzonych dzieci