w

Watykan: Za brak szczepionki – zwolnienie z pracy. Za brak maski – mandat.

W dekrecie wydanym na początku tego miesiąca kardynał, który stoi na czele Państwa Watykańskiego, powiedział, że pracownicy, którzy odmówią przyjęcia szczepionki COVID-19, gdy zostanie ona uznana za niezbędną w ich pracy, mogą spotkać się z karami aż do zwolnienia z pracy.

Dekret z 8 lutego kardynała Giuseppe Bertello, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego, przedstawił pracownikom Watykanu, obywatelom i urzędnikom Kurii Rzymskiej przepisy, których należy przestrzegać w celu kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa na terytorium Watykanu, takie jak noszenie masek i zachowanie dystansu fizycznego.

Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą kary pieniężne.

„Nagły przypadek zdrowotny musi zostać rozwiązany w celu zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia społeczności pracującej, przy jednoczesnym poszanowaniu godności, praw i podstawowych wolności każdego z jej członków” – czytamy w artykule 1 dokumentu, podpisanego przez Bertello i biskupa Fernando Vérgeza Alzagę.

Jednym ze środków zawartych w zarządzeniu jest watykański protokół szczepień COVID. W styczniu państwo-miasto zaczęło oferować szczepionkę Pfizer-BioNtech pracownikom, mieszkańcom i urzędnikom Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z dekretem kard. Bertello, władze najwyższe wraz z urzędem zdrowia i higieny „oceniły ryzyko narażenia” na COVID-19 i jego przenoszenia na pracowników podczas wykonywania ich czynności służbowych i „mogą uznać za konieczne uruchomienie środka zapobiegawczego, który przewiduje podanie szczepionki w celu ochrony zdrowia obywateli, mieszkańców, pracowników i wspólnoty pracowniczej”.

Dekret stwierdza, że pracownicy, którzy nie mogą otrzymać szczepionki z „udowodnionych powodów zdrowotnych”, mogą tymczasowo otrzymać „inne, równoważne lub, w przypadku ich braku, gorsze obowiązki”, które stwarzają mniejsze ryzyko zarażenia, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Zarządzenie mówi również, że „pracownik, który odmawia, bez uzasadnionych powodów zdrowotnych” podania szczepionki, „podlega przepisom” zawartym w artykule 6 watykańskich norm z 2011 roku o godności osoby i jej podstawowych prawach dotyczących kontroli zdrowia w stosunku pracy.

Artykuł 6 norm mówi, że odmowa może spowodować „konsekwencje o różnym stopniu nasilenia, które mogą sięgać aż do przerwania stosunku pracy”.

Poza szczepieniami, środki zawarte w dekrecie obejmują ograniczenia zgromadzeń ludzi i przemieszczania się, wymóg odpowiedniego noszenia maski i zachowania fizycznej odległości oraz przestrzegania izolacji, jeśli jest to wymagane.

Grzywny za nieprzestrzeganie tych środków wynoszą najczęściej od 25 do 160 euro (30 do 193 dolarów).

Jeśli okaże się, że ktoś złamał prawny nakaz samoizolacji lub kwarantanny z powodu posiadania COVID-19 lub narażenia na jego działanie, grzywna wynosi od 200 do 1500 euro (242 do 1812 dolarów).

Dekret upoważnia żandarmów watykańskich do interweniowania, gdy zauważą nieprzestrzeganie przepisów i do wystawiania mandatów.

Franciszek zmienia prawo karne. Powód: „zmieniająca się wrażliwość”

Franciszek odsuwa kard. Saraha, który bronił Mszy św. i sprzeciwiał się LGBT