w ,

[WIDEO] GRZEGORZ BRAUN – KONGRES RUCHU NARODOWEGO – „SUWERENNY NARÓD W XXI WIEKU”

Nie oszukujmy się. Nie łudźmy. Naród jako taki jest dzieckiem Kościoła Katolickiego. Narody to jest wynalazek katolicki! Nie ma narodów, które są wspólnotami plemiennymi albo też urzędowymi kolekcjami obywateli, którzy mają biurokratycznie dyktowane reguły respektować. Nie ma tych narodów poza paradygmatem, który przechował dla nas i oddał nam niegodnym dziedzicom Kościół Katolicki.

Dzisiaj trudna sprawa, bo nawet w samym Kościele Katolickim szerzy się ignorancja tej kwestii i w związku z tym często trudno wśród katolików dogadać się. Sami katolicy nie pojmują tego jakie skarby zostały im oddane. Nie na własność, ale w depozyt. I pytanie czy my te skarby będziemy w stanie przekazać przyszłym pokoleniom. Dwa fundamenty, rozdział władzy świeckiej i duchownej, nie ma tego nigdzie indziej. Rozdział władzy świeckiej i duchownej – nie mylić z rozdziałem Kościoła od państwa. Rozdział Kościoła od państwa masońska zaiste zasada służąca rugowaniu władzy duchownej z życia publicznego.

Otóż my, jeśli chcemy mieć tę cywilizację, no to pilnujmy tego rozdziału, ale nie wypychajmy głosu władzy duchownej, nie eliminujmy z życia publicznego. No! I stwórzmy szansę, żeby władza duchowna miała śmiałość, żeby chciała ten głos wydawać ze siebie. Jak możemy tę szansę zwiększać? Dbając o bezpieczeństwo wiary, rodziny i własności. I nie można tego rozdzielać. Nie można wybierać po jednym.

Jak dziś mają się te sprawy wspomniano już o tym. W ramach dobrej zmiany mamy taką panią minister od edukacji, która pytana o nauczanie domowe, wyraża zaniepokojenie. Czym? Cytuję: „że dzieci wyciekają nam z systemu”. To jest cytat. Mam nadzieję, że Ruch Narodowy będzie pracował na rzecz powiększenia tego „wycieku dzieci polskich z systemu”.

Mamy ministra rolnictwa, który przed rokiem zadeklarował, że pojmuje jako swoją misję zapobieżenie powrotowi obszarników. A ostatnio przygotował takie prawo neohitlerowskie, w ramach którego każdy kto hoduje chociaż jedną świnkę w swoim obejściu, będzie musiał wybetonować wjazd do gospodarstwa i prowadzić księgę wejść i wyjść z chlewa. Takie prawo. W mojej rodzinie są pewne zaszłości, o mało tam nie rozwalili moich bliskich za nielegalny ubój w czasie okupacji niemieckiej w Polsce więc ja jestem wrażliwy na te sprawy.

Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to, że jesteście. Bardzo proszę pamiętajcie, że nie jesteście wspólnotą plemienną ani nie jesteście zbiorem jednostek, które zostały ułożone przez jakiegoś biurokratę według jego fantazji. Jesteście tutaj głosem narodu polskiego, który został zrodzony i wypiastowany przez Kościół Katolicki.

Miesiąc temu stojący na narodu czele przedstawiciele i władzy duchownej, i świeckiej, padli na kolana i powtórzyli, wielokroć powtórzyli:”Króluj nam Chryste”. I albo jesteśmy dorosłymi ludźmi, te słowa znaczą to co znaczą. A adresat tych słów Najwyższy słyszy i rozeznaje najlepiej. Wie kto szczerze mówił, kto nieszczerze. My trzymajmy za słowo Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który te słowa wypowiedział i inne osoby towarzyszące. I przyłączmy się wraz z jak najszerszym gronem naszych rodaków. Przyłączajmy się do tego aktu łagiewnickiego, do tej małej intronizacji, która przy wszystkich swoich niedoskonałościach, przy wszystkich niedostatkach, to że przecież nikt właściwie dzisiaj nie chce się do tego aktu przyznawać, że on był jakby wyrwany jak psu z gardła, przepraszam, ale jednak słowa padły. My do tego aktu się przyznawajmy. Czołem wielkiej Polsce katolickiej.

[WIDEO] ROLA MEDIÓW KATOLICKICH WE WSPÓŁCZESNYM ŻYCIU PUBLICZNYM – MICHAEL VORIS

[POLSKA] STUDENCI JUDAISTYKI OSKARŻAJĄ KATOLICKIEGO STUDENTA O ANTYSEMITYZM + CYTATY TALMUDU