bp Georg Bätzing - Diecezja w Limburgu / museeprotestant.org
w

Wpływowy niemiecki biskup znowu wzywa do interkomunii mimo sprzeciwu Watykanu

Biskup Georg Bätzing, przewodniczący konferencji biskupów niemieckich, potwierdził w niedzielę swój pogląd, że mimo sprzeciwu Watykanu, interkomunia z protestantami powinna być możliwa.

Komentarz ten zawarł w orędziu z 8 listopada do Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).

„Wspólnota w wierze, która jest już ekumenicznie widoczna na wiele sposobów, zmierza do jedności, która będzie mogła być przeżywana także jako komunia w Eucharystii i Wieczerzy Pańskiej” – napisał bp Bätzing w orędziu.

Powiedział, że uważa za „dobre” to, że dokument opracowany przez Ekumeniczną Grupę Studiów Teologów Protestanckich i Katolickich (ÖAK), nazwany „Razem przy stole Pańskim”, „ożywił debatę na temat pozostałych otwartych kwestii na drodze” do tego, co dokument nazywa „wzajemną eucharystyczną gościnnością” pomiędzy katolikami i protestantami.

Jak donosi CNA Deutsch, niemieckojęzyczny partner informacyjny CNA, bp Bätzing kontynuował: „Podejmę wszelkie wysiłki na Konferencji Biskupów, a także w dialogu z Rzymem, aby zapewnić intensywną dyskusję na ten temat i aby wyniki dialogów ekumenicznych zostały przeanalizowane i zastosowane”.

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła we wrześniu, że propozycja przedstawiona w „Razem przy stole Pana”, wydana we wrześniu 2019 r., nie oddaje sprawiedliwości katolickiemu rozumieniu Kościoła, Eucharystii i Zakonów Świętych.

W 57-stronicowym tekście opowiedziano się za „wzajemną gościnnością eucharystyczną” pomiędzy katolikami i protestantami, opartą na wcześniejszych porozumieniach ekumenicznych dotyczących Eucharystii i posługi. W odpowiedzi Kongregacja Nauki Wiary wydała list 18 września, podpisany przez jej prefekta, kardynała Luisa Ladarię i sekretarza arcybiskupa Giacomo Morandiego.

Do listu dołączono czterostronicową notę doktrynową, w której poruszono szereg kwestii teologicznych. Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że kardynał Marc Ouellet, prefekt Watykańskiej Kongregacji Biskupów, poprosił w maju o ocenę doktrynalną dokumentu. Zauważono, że biskupi niemieccy dyskutowali nad tym tekstem na posiedzeniu plenarnym w Moguncji w tym miesiącu.

W liście Kongregacji Nauki Wiary napisano: „Kwestia jedności Eucharystii i Kościoła, w której Eucharystia zakłada i doprowadza do jedności z komunią Kościoła i jego wiary z papieżem i biskupami, jest w wyżej wymienionym dokumencie niedoceniana”.

„Istotne teologiczne i nieodzowne spostrzeżenia teologii eucharystycznej Soboru Watykańskiego II, które są powszechnie podzielane przez tradycję prawosławną, nie zostały niestety odpowiednio odzwierciedlone w tekście”.

Kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promowania Jedności Chrześcijan, powiedział w wywiadzie udzielonym we wrześniu, że uważa, iż papież poparł interwencję biura doktrynalnego Watykanu.

„Słyszałem również z innych źródeł, że papież wyraził swoje zaniepokojenie w rozmowach osobistych” – powiedział Koch, wyjaśniając, że nie chodziło mu tylko o kwestię interkomunii.

„Nie tylko, ale o sytuacji Kościoła w Niemczech w ogóle” – powiedział, zauważając, że papież Franciszek skierował w czerwcu 2019 roku długi list do katolików niemieckich.

CNA Deutsch doniosła, że ÖAK przyjął dokument interkomunijny pod wspólnym przewodnictwem bp. Bätzinga i emerytowanego biskupa luterańskiego Martina Heina.

Dodała, że bp Bätzing ogłosił niedawno, że zalecenia tekstu zostaną wprowadzone w życie podczas Kongresu Kościoła Ekumenicznego we Frankfurcie w maju 2021 roku.

ÖAK został założony w 1946 roku w celu wzmocnienia więzi ekumenicznych. Jest niezależny zarówno od konferencji niemieckich biskupów katolickich, jak i EKD, organizacji reprezentującej 20 grup protestanckich, ale informuje oba organy o swoich obradach.

Kongregacja doktrynalna podkreśliła, że pomiędzy protestantami i katolikami pozostały znaczące różnice w rozumieniu Eucharystii i posługi.

„Różnice doktrynalne są nadal na tyle istotne, że obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii”, powiedział.

„Dokument nie może więc służyć jako wskazówka dla indywidualnej decyzji sumienia o zbliżaniu się do Eucharystii”.

Kongregacja Nauki Wiary dodała, że tekst ÖAK powinien inspirować do dalszych dyskusji teologicznych. Ostrzega ona jednak przed podjęciem jakichkolwiek kroków w kierunku interkomunii.

Jednakże, otwarcie się Kościoła katolickiego na wspólnotę posiłków eucharystycznych z Kościołami członkowskimi EKD w obecnym stanie dyskusji teologicznej koniecznie otworzyłoby nowe szczeliny w ekumenicznym dialogu z Kościołami prawosławnymi, nie tylko w Niemczech

– powiedział.

/ CNA

Chcieli chronić kościół. Przeor dominikanów wezwał policję

Przewodniczący Episkopatu USA: Raport McCarricka to „tragiczny rozdział” Kościoła