w

Zdewastowano kościół na rynku Nowego Miasta w Warszawie

Kościół Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza na Nowym Mieście powstał w XVII wieku. Jest to fundacja królowej Marii Kazimiery – wotum dziękczynne za zwycięstwo króla nad Turkami pod Wiedniem. Kościół, gruntownie odnowiony na jubileusz fundacji w 1938 r., został zburzony w wyniku bombardowania 31 sierpnia 1944 r. Pod gruzami znalazło śmierć ok. 1000 osób cywilnych, 4 księży i 35 sakramentek. Bombardowanie 1 września było odwetem za nieugiętą postawę sióstr podczas Powstania Warszawskiego.
Był odbudowywany przez wiele lat po wojnie, rekonsekracji kościoła dokonał w 1973 r. Ks. Prymas Kard. Stefan Wyszyński. Kościół należy do najpiękniejszych świątyń stolicy, jest cennym zabytkiem kultury narodowej, jest on przede wszystkim – według intencji fundatorki – miejscem szczególnego kultu Eucharystii, miejscem nieustannej modlitwy.

Lewacka liderka wzywa do niszczenia kościołów

Warszawa: lewicowi ekstremiści otoczyli kościół pod wezwaniem świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.